Lietuvos fotomenininkų sąjunga švenčia penkiasdešimties metų sukaktį

Šiais metais Lietuvos fotomenininkų sąjunga švenčia 50-ies metų veiklos jubiliejų. Šia proga lapkričio 19 d. Nacionalinėje dailės galerijoje vyko šventinis vakaras, kurio metu buvo skaitomi pranešimai, apdovanoti profesionalai, labiausiai prisidėję prie fotografijos lauko, bei prisiminta visa institucijos istorija, kuri palyginta su šiandien vykdoma veikla.

Renginio metu pranešimus skaitė menotyrininkė Dr. Margarita Matulytė bei Lietuvos dailės muziejaus direktorius Dr. Arūnas Gelūnas, o sąjungos narius sveikino kultūros viceministrė Regina Jaskelevičienė.

Jubiliejaus proga buvo apdovanoti ryškiausiai fotografijos lauke veikiantys menininkai ir teoretikai: Lietuvos fotomenininkų sąjungos premija už fotografijos lauko tyrimus įteikta menotyrininkams Margaritai Matulytei ir Tomui Pabedinskui; Skirmanto Valiulio premija už profesionalias fotografijos parodų recenzijas apdovanota meno istorikė Paulina Blažytė, o Jono Dovydėno stipendija už aktualiausią meninių darbų seriją įteikta Dovilei Dagienei.

Kaip prisimena vienas iš organizacijos steigimo narių, žurnalistas Povilas Sigitas Krivickas, „Atmintyje gana ryškiai išliko 1968 m. spalio vakaras „Kultūros barų“ redakcijoje, kuri tuomet glaudėsi triaukščiame mūre Jaunimo sodo (dab. Sereikiškių parkas) pakraštyje. Tą įsimintiną vakarą pavyko palyginti nesunkiai atsivilioti ministrą (iš antro į trečią aukštą) pokalbiui apie galimybes, kaip geriau organizaciniai „apiforminti“ fotografinį judėjimą. Daugelis „apskritojo stalo“ dalyvių tą vakarą linko manyti, kad būtų gerai atitinkama meninės fotografijos sekcija prisijungti prie Dailininkų sąjungos. Tuo labiau kad mus palaikė kai kurie žymūs tos organizacijos nariai, o ir ji pati labai įtakinga bei solidžiai atrodo bendroje kultūros panoramoje. Kantriai išklausęs nelabai sklandžiai dėstomų nuomonių, kultūros ministras Lionginas Šepetys tarė: „Prisijungdami prie kitų, jūs visada liksite „neturtingi giminaičiai.“

Ilgametis sąjungos pirmininkas ir kone geriausiai žinomas lietuvių fotografas Antanas Sutkus prisimena: „Klaidinga sakyti, kad Lietuvos fotografija prasidėjo nuo Draugijos ar manęs. Apskritai, sunku pasakyti nuo kurių fotografų prasidėjo būtent Lietuvos fotografija, nes yra šios srities meistrų, kuriais dalinasi ir Lietuva, ir Lenkija. Kai atvykau į Vilnių, jau veikė vyresnieji fotožurnalistai, kurie tapo mano didžiuliu autoritetu ir darė įtaką to meto jauniesiems kūrėjams.“

Dabartinio Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininko Gintaro Česonio teigimu, „šiandien ir toliau aktyviai veikianti organizacija gerbdama tradicijas plėtoja parodinę bei leidybinę veiklas kartu ieškodama šiuolaikinės tapatybės. Tai liudija atsinaujinusios ekspozicinės erdvės, knygų leidyba, archyvų skaitmeninimas ir aktualizavimas bei kaip niekada aktyvi tarptautinė sklaida.“

Domas Rimeika-2

Domas Rimeika-50
Lietuvių fotografijos istorikė, menotyrininkė Margarita Matulytė

Domas Rimeika-125
Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Česonis

Domas Rimeika-144
Žurnalistas Povilas Sigitas Krivickas

Domas Rimeika-115

Domas Rimeika-161

Fotografijų autorius Domas Rimeika