Lietuvos Meno Kūrėjų Asociacijos ataskaitinė konferencija

Šiandien vyko Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (LMKA) ataskaitinė konferencija.

Priimtos trys rezoliucijos, susijusios su Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimu; Lietuvos kultūros tarybos veiklos, funkcijų ir teikiamo finansavimo peržiūra; Europos sąjungos autorių teisių direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę bei suformuluotas kreipimasis „Dėl nepriklausomo paramos modelio nacionalinės kultūros raiškai žiniasklaidoje“, patvirtinta veiklos ataskaita.

Atliepdami paskutiniųjų dienų realijas, pritariame kultūros bendruomenės nustebimui, jog integruotame „Naujos kartos Lietuva“ plane tenka ieškoti kultūros.

2020 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos kultūros gaivinimo sako: kultūra ir menų laisvė reikšmingai prisideda prie visuomenės gyvybingumo ir suteikia galimybę visoms visuomenės grupėms išreikšti savo tapatybę, prisideda prie socialinės sanglaudos ir kultūrų dialogo; bei ragina Komisiją ir valstybes nares kultūros ir kūrybos sektoriams ir pramonei, atsižvelgiant į jų konkrečius poreikius, skirti ne mažiau kaip 2 proc. ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.

Džiugiai aptarėme kaip meno kūrėjų organizacijos mobilizuoja novatorišką galią ir išbando veiklos alternatyvas bei kaip efektyviai postpandeminiame pasaulyje randasi sprendimai, padedantys prisitaikyti prie didžiųjų duomenų aplinkos, kuriai vystantis eksponentiškai kultūra ir menas tampa ypač aktualūs kelyje į saviraiškos visuomenę.