LIETUVOS MENO KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS PREMIJA

LMKA PREMIJA ĮSTEIGTA 1997 m. rugsėjo 12 d.

1997 12 29 Tarybos posėdyje nutarta:

1. Paskirti tris Asociacijos premijas už 1997 metų eseistikos publikacijas:

Rūtai Goštautienei, muzikologei – už straipsnius apie lietuvių muziką knygoje W kręgu muziky litewskiej (išleista Krokuvoje) ir Baltų lankų numerio, skirto muzikos semiotikai, sudarymą (2000 Lt);

Liūtui Mockūnui, eseistui, – už dokumentinės eseistikos knygą Pavargęs herojus (2000 Lt);

Almantui Samalavičiui, kultūrologui, – už eseistikos knygą XX amžiaus vizionieriai (2000 Lt).

2. Paskirti keturias paskatinamąsias Asociacijos premijas už 1997 metų eseistiką meno tematika:

Rasai Andrašiūnaitei, leidinio Teatras leidėjai, už eseistiką apie teatro menininkus ir dramaturgus (850 Lt);

Vyteniui Rimkui, menotyrininkui, už publikacijas apie tautodailę (850 Lt);

Algiui uždaviniui, dailėtyrininkui, už publikacijas apie šiandieninę dailę (850 Lt);

Stanislovui Žvirgždui, fotomenininkui, – už straipsnius apie Lietuvos fotografijos istoriją (850 Lt).

( Premijos buvo teikiamos Menininkų rūmuose (Rotušėje) 1998 m. liepos 1 d.).

2001 11 07 LMKA tarybos nutarimu premija paskirta

Viktorijai Daujotytei, už literatūrinius 2000-2001 m. darbus (Literatūros filosofija, Kultūros šalys ir nuošalės, Esė apie poeziją ir esimą).

(Premija buvo teikiama Rašytojų klube)

2002 11 19 LMKA tarybos nutarimu premija paskirta

Sauliui Valiui, už instaliaciją Istorijos puslapiai, 2002 m. spalio 8-13 d. eksponuotą tarptautinėje Frankfurto knygų parodoje.

(Premija buvo teikiama Rašytojų klube 2001 11 21).

2003 12 03 LMKA tarybos nutarimu premija paskirta

Kino režisieriui Vytautui Damaševičiui ir kino operatoriui bei prodiuseriui Juozui Matoniui, už išskirtinius profesionalaus meno kūrinius, sukurtus per pastaruosius dvejus metus (5000 Lt prizą, padalijant jį po lygiai).

2004 12 01 LMKA tarybos nutarimu premija paskirta

Fotomenininkui Aleksandrui Macijauskui, už 2003-2004 metais surengtas fotografijos parodas ir monografiją Aleksandras Macijauskas. Fotografijos (2004).

Premija įteikta Lietuvos fotomenininkų sąjungoje 2004 12 22.

2005 12 28 LMKA tarybos nutarimu premija paskirta

Kompozitorei Onutei Narbutaitei, už pastaraisiais metais sukurtus ir atliktus kūrinius – simfonijų ciklą Tres Dei Matris Symphoniae ir už styginių kvartetą Nr. 4 Drappeggio.

Vakaras vyko Lietuvos kompozitorių sąjungoje.

Lietuvos meno kūrėjų asociacija savo 2006 metų premiją už išskirtinius profesionalaus meno kūrinius nutarė skirti rašytojui Gintarui Beresnevičiui (po mirties) už knygas „Pabėgęs dvaras“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005) ir „Paruzija“ (Tyto alba, 2005). Premija įteikta gruodžio 14 d. Rašytojų klubo salėje.

Lietuvos meno kūrėjų asociacija savo 2007 metų premiją nutarė skirti rašytojai Vandai Juknaitei už pokalbių su vaikais knygą Tariamas iš tamsos (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007) ir dailininkei Laisvydei Šalčiūteiuž grafikos bei tapybos darbus, iliustracijas vaikiškoms knygoms. Premijos įteiktos 2007 12 28 Rašytojų klubo salėje.

 2008 metų Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija paskirta režisierei, kino scenaristei, žurnalistei Agnei Marcinkevičiūtei už aukštą profesionalumą siekiant savo filmais suaktualinti ir atskleisti Lietuvai brangias istorines, kultūrines bei žmogiškąsias vertybes.

2009 metų Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija paskirta dailėtyrininkei dr. Marijai MATUŠAKAITEI už vertingus memorialinės dailės paveldo tyrinėjimus monografijoje „Išėjusiems atminti: laidosena ir kapų ženklinimas LDK“ (2009).

2010 metų Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija paskirta rašytojui ir dailininkui Leonardui Gutauskui už eilėraščių knygą Urbo kalnas (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010) ir poezijos knygas vaikams Petriukas debesėlis (Vilnius: Gimtasis žodis, 2009) bei Senojo bokšto gyventojai (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010).

2011 metų Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija rašytojui Vytautui Martinkui už kalendorinių novelių knygą Dvylika lieptų (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011) ir už literatūros kritikos knygą Estetinė literatūros gyvybė (Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011).

2012 metų Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija 2012-12-04 tarybos posėdyje paskirta architektams Gintautui Vieversiui, Andriui Byčenkovui, Tomui Eidukevičiui, Redai Marcinkevičienei ir Algirdui Marcinkevičiui už bendrą darbą – „POEZIJOS“ parko kompleksinį teritorijos sutvarkymą Marijampolėje.

2013 metų Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija 2013 m. lapkričio 25 d. tarybos posėdyje paskirta rašytojui Romualdui Granauskui už apysaką „Kai reikės nebebūti“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012), novelių apysaką „Šventųjų gyvenimai“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013) ir apsakymų knygą „Išvarytieji“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013).