LMKA KONFERENCIJA 2020

2020 vasario 13 d. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos tarybos posėdyje nutarta:
Metinę ataskaitinę LMKA konferenciją surengti 2020 m. kovo 31 d., antradienį, 14.00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16 g. 13.
Delegatų į konferenciją siūlymo ir audito komisijos darbų atlikimo terminas: iki 2020 m. kovo 27.
Audito komisija: Dainius Radzevičius, Jonas Rudzinskas, Audronė Žigaitytė-Nekrošienė.
Kandidatus į LMKA prezidentus siūlo LMKA tarybos nariai, terminas – 2020-03-23
Kandidatas į LMKA prezidentus turi pateikti: gyvenimo aprašymą ir veiklos programą.
Pasiūlymus dėl rezoliucijų siųsti iki 2020 m. kovo 23 d.
Visus pasiūlymus siųsti adresu: info@lmka.lt

Konferencijos darbotvarkės projektas:

I dalis 14.00 val.
1. Dalyvių registracija. Sekretorės rinkimai.
2. Informacija apie kvorumą.
3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
4. Reglamento tvirtinimas.
5. Asociacijos prezidento ataskaita.
6. Audito komisijos ataskaita.
7. LMKA tarybos narių tvirtinimas.
8. Pretendentų į LMKA prezidento postą pasisakymai.
7. Asociacijos prezidento rinkimai.
8. Rezoliucijų priėmimas.
9. Kiti klausimai.
Kavos pertrauka

II dalis 15.30 val.
„Liaudies meno atspindžiai šiuolaikiniame mene ir tarpdisciplininiuose projektuose“ Pranešėjai: architektai Asta ir Gintaras Prikockiai;
dailėtyrininkas dr. Vytautas Tumėnas.
Pranešimo trukmė 15 min.
Diskusija
Konferencijos užbaigimas.

LTK_Logotipas(1) - Copy - Copy