Mirė AKIM projekto menininkas Vidas Mažukna

Vidas Mažukna (1942-2013)

Kovo 1 d. po sunkios ligos mirė AKIM projekto menininkas, žymus tautodailininkas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS) Panevėžio bendrijos pirmininkas Vidas Mažukna.

Didžiąją savo gyvenimo dalį Vidas Mažukna paskyrė lietuvių tautodailei. Paskatintas bičiulio medžio drožėjo Vytauto Ulevičiaus, po tarnybos tarybinėje armijoje pradėjo dirbti Panevėžio suvenyrų įmonėje „Tulpė“, įgudo drožinėti, vėliau susidomėjo keramika. 1980 m. Vidas Mažukna tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariu, aktyviai dalyvavo medžio drožėjų pleneruose Plateliuose, Juodkrantėje. 1993 m. Vidas Mažukna buvo išrinktas LTS Panevėžio bendrijos pirmininku ir ėjo šias pareigas 20 metų – iki pat mirties.

Menininkas suprato projekto AKIM tikslus ir siekius ir iškart entuziastingai sutiko prisijungti prie šios iniciatyvos, vos tik pakviestas. Jau sunkiai sirgdamas menininkas rado jėgų važiuoti į mokyklas, pasakojo mokiniams apie žymiausius Lietuvos tautodailininkus, mokė vertinti rankų darbą, ugdė moksleivių kūrybingumą. Menininkas iki paskutinės dienos nepasitraukė iš projekto, vildamasis, kad likimas leis užbaigti nebaigtus darbus ir aplankyti visas žadėtas mokyklas. Deja…

Prisiminsime Vidą Mažukną kaip kūrybingą asmenybę, sąžiningą ir tiesaus žodžio žmogų, įdomų pašnekovą.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą menininko artimiesiems.

Projekto AKIM komanda