Žurnalistė P. Dumšienė aplankytose mokyklose dalino vertingas knygas

Projekto AKIM menininkė žurnalistė Perpetua Dumšienė gegužės mėn. aplankė šešias Lietuvos mokyklas, kuriose ne tik bendravo su moksleiviais, bet ir paliko vertingų dovanų – padovonojo knygų, kurių gavo iš rėmėjų. Skelbiame menininkės laišką, kuriame ji dėkoja rėmėjams ir pasakoja savo įspūdžius:

AKIM projekte dalyvauju rekomenduota Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos (sutrumpintai – NŽKA).

Kadangi priklausau dar ir bibliofilų klubui XXVII knygos mėgėjai, tad mano mintys nuolat sukasi apie knygas. Pagalvojau, kad būtų įdomu aplankytų mokyklų bibliotekoms ką nors padovanoti ir savo iniciatyva. Ir kreipiausi į organizacijas, kurios yra subūrusios mokyklai ir mokiniams labai palankius žmones, o jų vadovai žinomi ir nuopelnais švietimui. Džiaugiuosi, kad teko pažinti šiuos garbingus žmones, sužinoti apie jų darbus, gauti palaikymą ir paramą.

Esu nuoširdžiai dėkinga Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkei poniai Jūratei Caspersen. Tik jos dėka turėjau galimybę padovanoti aplankytų mokyklų bibliotekoms knygą „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“. Tai reta knyga, parengta Šveicarijoje gyvenančių lietuvių. Knygoje pasakojama apie lietuvių rašytojų viešnages Šveicarijoje nuo XIX a. paskutinio dešimtmečio iki Antrojo pasaulinio karo. Rasime apybraižas apie Maironį, Jurgį Baltrušaitį, Joną Biliūną, Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą, Vincą Mykolaitį-Putiną, Salomėją Nėrį, Sofiją Čiurlionienę-Kymantaitę, Balį Sruogą. Rašoma ir apie kelis šiuolaikinius rašytojus, kurie lankėsi šioje šalyje po 1990 m. Nepriklausomybės atkūrimo. Knygos parengėjai iškėlė sau uždavinį surinkti lietuvių rašytojų buvimo Šveicarijoje ženklus, pastudijuoti jų lankymosi Šveicarijoje tikslus, praeiti jų takais, apžvelgti Alpių šalyje gimusius kūrinius, pamėginti įžvelgti, kokią reikšmę pastarosios viešnagės turėjo aptariamų rašytojų gyvenimui ir jų kūrybai. Šios knygos pasirodymas – tai Šveicarijos lietuvių bendruomenės dovana Tėvynei jos vardo paminėjimo 1000-mečio proga. Įteikdama savo aplankytose mokyklose knygas paminėjau, kad Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė p. Jūratė Caspersen Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyboje yra atsakinga už švietimą, tad mokyklos reikalais ji ypatingai domisi, siunčia ir knygas, ir nuoširdžius linkėjimus. 

Į mano prašymą padovanoti AKIM projekto dalyviams knygų palankiai atsiliepė ir Algimanto Astrausko firma „Pirmas žingsnis“. Socialinė veikla šiai įmonei yra tapusi nuolatine. Kai Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose buvo apdovanotos įmonės, prisidedančios prie socialinės gerovės kūrimo, tai A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“ tapo „Metų bendruomeniškiausia įmone“ Už nuosekliai plėtojamą partnerystę su vietos bendruomene. Algimantas Astrauskas yra laimėjęs Kauno pramonės, verslo ir amatų rūmų nominaciją Už svarų indėlį visuomenei, žinių visuomenės kūrimą. Algimanto Astrausko įmonė yra ir pagrindinis nevyriausybinės organizacijos „Šviesuva“ rėmėjas, o pats A. Astrauskas yra „Šviesuvos“ prezidentas. Asociacija „Šviesuva“ – nevyriausybinė organizacija, vienijanti įvairių sričių atstovus: mokslininkus, aukštųjų mokyklų profesūrą, pedagogus, medikus, menininkus, verslininkus – sėkmingai įsitvirtina šalyje. Asociacija „Šviesuva“ siekia išlaikyti geriausias Kauno kultūrines ir švietėjiškas tradicijas, tapo naujos kartos žinių šaltiniu. Organizuojami mokslo, kultūros, švietimo renginiai sulaukė kauniečių pripažinimo, teigiamo Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  įvertinimo. Renginiuose dalyvauja neįgalieji, senjorai, jaunimas. Daugėja lektorių savanorių, plečiasi veiklos geografija. Kūrybinį branduolį sudaro žymūs mokslininkai, verslininkai, švietimo ir kultūros veikėjai. Visi švietėjiški renginiai visuomenei yra nemokami.  

Rėmėjams noriu perduoti nuoširdžią padėką tų mokyklų, kurias lankydama įteikiau dovanotas knygas. Tai Joniškio Mato Slančiausko gimnazija,  Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, Panevėžio „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, Vilniaus Senvagės gimnazija, Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokykla.

AKIM projekto metu kiekvienoje aplankytoje mokykloje pavyko pamatyti puikius jaunus žmones, tikrai neabejingus savo asmenybės kūrimui ir tobulinimui, gabius jų mokytojus. Dovanotos knygos suteiks daug naujų žinių, skleis uždegantį nusiteikimą atkakliai ir nuosekliai dirbti Lietuvos kultūrai, – kaip tai daro knygas dovanojusios organizacijos.  

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė
Litauische Gemeinschaft der Schweiz
Communauté lituanienne en Suisse
Comunità lituana in Svizzera

Perpetua Dumšienė
Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija
XXVII knygos mėgėjų klubas