Poezijos vertimų studijos: Konstantinas Balmontas

Praėjus šešeriems metams po Ingos Vidugirytės knygos Balmonto Lietuva pasirodymo, komparatyvistines studijas papildė solidi mokslinė monografija – Kristinos Sakalavičiūtės knyga Konstantinas Balmontas ir Lietuva: Poezijos vertimų studijos. Šios knygos – tai savotiškas viename Balmonto laiškų Liudui Girai išsakyto prašymo „Perdainuokite lietuviškai dar Balmontą, ir visą jį, ir daug!“ įgyvendinimas.
Skaityti daugiau