LIETUVOS TEATRO SĄJUNGA

PARTNERIAI

 • Lietuvos teatrų vaikams ir jaunimui asociacija ASITEŽAS
 • UNIMA – tarptautinė lėlininkų sąjunga (jos padalinys Lietuvoje)
 • Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus.
 • Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

  TARPTAUTINIAI RYŠIAI

Lietuvos teatro sąjunga nepriklauso jokiai tarptautinei organizacijai, tačiau plėtojami ryšiai su Rusijos, Latvijos bei Estijos teatrų sąjungomis; užmegzti ryšiai su tarptautine teatrų vaikams ir jaunimui asociacija ASSITEJ bei su Teatrcentrum organizacija Danijoje, Kopenhagoje. Norėtų prisijungti prie IETM – šiuolaikinių scenos menų tarptautinio tinklo Lietuvos teatro sąjunga norėtų bendradarbiauti su kitų šalių teatrų festivaliais: Edinburgo Fringe festvaliu, Avinjono festivaliu, Venecijos Bianale. Lietuvos teatro sąjunga turi saitų su Rusijos teatro sąjunga, kuri kiekvienais metais organizuoja „ Vasaros tarptautinę teatro mokyklą“, kurios tikslas ugdyti jaunąją menininkų kartą. Norėtų bendradarbiauti su Airijos MAKE rezidentų laboratorija ir su Nacionalinio Welso teatro laboratorija „WalesLab“.

INFRASTRUKTŪRA            

Patalpos esančios Vilniuje, adresu Teatro g. 8. Plotas – 230 m2. Patalpose įsikūrę LTS administracinis padalinys taip pat yra salė skirta sąjungos veiklai: seminarams, konkursams, kūrybingiems vakarams, kameriniams spektakliams, akustiniams koncertams. Sąjungos veiklos plėtotei reikalingas  materialinės bazės atnaujinimas: scenos įrenginių įsigijimas, kompiuterinė technika. Salės patalpa nėra apšiltinta, todėl šildymo periodu jokia veikla jose nevyksta. Reikėtų apšildymo bei remonto, kad veikla nesustotų žiemos periodu. Planai.

 • Patalpose rengti parodas susijusias su teatru: aktorių portretai, spektaklių fotografijos ir t.t.
 • Lietuvos ir užsienio žymių teatro režisierių ir choreografų filmuotų spektaklių peržiūra.
 • Kūrybinės teatro dirbtuvės vaikams ir jaunimui.
 • Teatro festivalio rengimas pristatant įdomiausius šiuolaikinius kūrėjus.

Patalpose esančios Šventojoje, Kopų g. 31. 17 medinių namelių (vieno namelio plotas 16 m2) ir gyvenamasis namas (plotas 77 m2, iš jų naudingo – 33 m2). Nameliai statyti 1963 m. avarinės būklės. Pagal 2010 m. būklės ataskaitą nusidėvėjimas buvo 70 %. Reikalingas apšiltinimas, kad veiklą galima būtų vykdyti ištisus metus ir papildomas priestatas repeticijoms bei spektaklių rodymui.  

REZIDENCIJŲ VEIKLA

Teatras – menų sintezė, todėl reikalingas dialogas tarp scenos menininkų plačiąją prasme. Ne tik tarp aktorių ir režisierių, bet taip pat rašytojų (dramaturgų), dailininkų (scenografų bei video menininkų), kompozitorių. Šventosios scenos menų rezidencija taptų naujų idėjų kalve jauniesiems menininkams iš viso pasaulio. Vienas iš pagrindinių tikslų – skirtingų teatro mokyklų atstovų patirties apsikeitimas ir idėjų naujiems spektakliams kūrimas, taip pat siekiai:

 • Sukurti administracinį centrą, kuris būtų nukreiptas į rezidencinių projektų kūrimą.
 • Įkurti pasaulinį teatro ir šokio rezidencijų tinklą.
 • Teatro bibliotekos įkūrimas.
 • Šventosios teatro radio įkūrimas.
 • Gatvės teatro festivalio organizavimas.
 • Scenos po atviru dangumi įrengimas.

LTS scenos menininkų rezidencijos būtų visiškai nauja patirtis, todėl reikia išanalizuoti tokių programų kūrimą, veikimą ir naudą kitose šalyse. Tarptautinio bendradarbiavimo nauda:

 • Komunikacijos ir projektų viešinimas. Kiekvienoje šalyje yra keletas kultūros centrų (teatrai, festivaliai, švietimo įstaigos), kurie palaiko ryšius su savo šalies jaunaisiais menininkais, su kuriais ne visada pavyksta susisiekti ar tiesiog pasiekti LTS. Lygiai taip pat LTS galėtų palaikyti komunikacinį ryšį ir skleisti žinią Lietuvoje apie naujausias rezidentines programas nei kitus tarptautinius projektus prie kurių prisidėti yra kviečiamos įvairios institucijos ir atskiri menininkai.
 • Patirčių perdavimas. Kitų šalių organizacijos galėtų pasidalinti jau esama patirtimi, įgyvendintais projektais, nauda tos šalies kultūriniams ir socialiniams sluoksniams.
 • Partnerių paieška. Esamas tarptautinis bendradarbiavimas palengvintų tarptautinių projektų įgyvendinimą, kuomet ieškomą vienos ar kelių šalių – partnerių.
 • Idėjų sklaida. Bendraujant su kitų šalių teatro institucijomis lengviau ir atviriau vyktų idėjų mainai ir plėtotė.

Interneto svetainė: www.teatrosajunga.lt

Pirmininkas: Ramutis Rimeikis