AKIM: Meninės kūrybos mokymai

Didžiausia projekto AKIM veikla – meninės kūrybos mokymai mokyklose, t. y. meninės kūrybos teroinės pamokos ir praktiniai užsiėmimai (kūrybinės dirbtuvės). Šias pamokas ves iškilūs Lietuvos menininkai. Mokyklos turi galimybę rinktis šių sričių menininkus: architektus, muzikus, rašytojus, kompozitorius, dailininkus, tautodailininkus, fotomenininkus, kinematografininkus, literatūros vertėjus, teatralus, žurnalistus.

Vienos teorinės pamokos trukmė 1 akademinė valanda, vieno praktinio užsiėmimo/kūrybinių dirbtuvių trukmė 1,5-2 akademinės valandos. Pamokos ir praktiniai užsiėmimai vyks grupėse po vidutiniškai 20 mokinių, mokinių grupėje skaičius kiekvienu atveju pritaikomas prie konkrečios mokyklos galimybių ir poreikių. Šioje projekto dalyje dalyvauja 226 mokyklos visoje Lietuvoje, turinčios bendrojo ugdymo 8-12 klases. Į kiekvieną mokyklą planuojami 5-7 menininkų vizitai. Tokiu būdu pamokose ir praktiniuose užsiėmimuose dalyvaus daugiau nei 6000 Lietuvos moksleivių. Mokyklas buvo atrinktos savanoriškumo principu. Prioritetas teikiamas mokykloms kaimo vietovėse ir regionuose. Dalyvius grupėse atrenka konkrečios mokyklos pedagogai.

Pamokose ir praktiniuose užsiėmimuose bus tobulinamos šios mokinių kompetencijos: kūrybiškumas, vaizduotė, meninis ugdymas, būsimų kultūros vartotojų kompetencija.

Atskirą poveiklę sudaro 8 akademinių valandų kombinuotieji, tarpdisciplininiai kursai. Kursus sudarys 8 akademinių valandų ciklas, kurio metu moksleiviai dalyvaus 5 teorinėse skirtingų šakų meno kūrėjų pamokose ir 2 praktiniuose užsiėmimuose (kūrybinėse dirbtuvėse). Kiekvieną užsiėmimą ves vis kitas kitos srities menininkas, taigi, iš viso vienų kursų užsiėmimus ves 7 lektoriai.
Projekte dalyvauja 11-os sričių meno kūrėjai. Daugiausia į projektą įsijungė dailininkų (19,23 %), muzikų (15,81 %), rašytojų (11,97 %). Puikiai suvokdamos, kad projekto sėkmė, o svarbiausia – įspūdis ir pėdsakas, kurį šios pamokos paliks jose dalyvavusiems moksleiviams, priklauso nuo konkretaus menininko ir jo sugebėjimo sudominti jaunus žmones, paveikti juos savo asmenybe ir pavyzdžiu, projekto partnerės – kūrybinės sąjungos pasiūlė pačius iškliausius ir tinkamiausius žmones. Tokie kultūros korifėjai kaip Petras Geniušas, Sigitas Parulskis, Vladimiras Prudnikovas, Bronius Kutavičius, Šarūnas Nakas, Aidas Marčėnas, Vytautas V. Landsbergis, Audrius Juzėnas, Ilja Bereznickas, Izolda Keidošiūtė, Viktoras Gerulaitis, Vytautas Juozapaitis, Judita Leitaitė, Petras Vyšniauskas, Nijolė Mirončikaitė, Vaiva Mainelytė, Stanislovas Žvirgždas, Romualdas Požerskis, Algimantas Aleksandravičius ir daugybė kitų žymių menininkų dalyvauja šioje iniciatyvoje. Tarp jų net 19 nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų. Į mokyklas važiuos tikrieji kultūros lyderiai.

Meninės kūrybos mokymų programa (Mokymu programa_Pirma dalis, Mokymu programa_Antra dalis) parengta remiantis menininkų atsiųstais pamokų temų siūlymais, pamokų planais, kuriuose jie trumpai pristato pamokos turinį ir eigą. Meninės kūrybos mokymų programa, viešai prieinama internete, gali tarnauti kaip rekomendacinio pobūdžio neformaliojo meninio ugdymo vadovas bendrojo ugdymo mokykloms.

Projekto AKIM menininkė žurnalistė Perpetua Dumšienė aplankytoms mokykloms dovanoja ir vertingų knygų. Dėkojame rėmėjams:

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė
Litauische Gemeinschaft der Schweiz
Communauté lituanienne en Suisse
Comunità lituana in Svizzera