LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGA

Atlikėjų, muzikinių kolektyvų vadovų, taip pat kompozitorių, muzikos kritikų ir mokslininkų visuomeninė kūrybinė organizacija.

Šiandienos kūrybinė organizacija – Lietuvos muzikų sąjunga, tęsdama 1936 m. įkurtos Lietuvių muzikų draugijos aktyvios veiklos tradicijas, taip pat  siekia aktyviai dalyvauti krašto muzikiniame gyvenime – nuosekliai įvairiomis formomis plėtoja veiklą visoje Lietuvoje, remia muzikų kūrybinę iniciatyvą,  telkia juos meninei ir švietėjiškai veiklai, jų veiklą propaguoja Lietuvoje ir užsienyje, meninės veiklos rezultatus fiksuoja istorijai. Tuo tikslu: leidžia mėnesinį meno ir mokslo žurnalą “Muzikos barai”; rengia kasmetinės Lietuvos muzikų didžiąsias šventes “Didysis muzikų paradas“ (Didysis atlikėjų parodymas); sistemingai rengia reguliarius koncertus jaunimui Lietuvos vidurinėse ir muzikos mokyklose, pristato naujausius atlikėjų kūrybinius darbus, sistemingai rengias sekmadienio muzikinės popietės – įvairių žanrų atlikėjų koncertus susitikimus su visuomene,  rengia nusipelniusių muzikų pagerbimo ir atminimo vakarus; leidžia natos,  knygas,  Lietuvos atlikėjų kompaktinės plokštelės; kas penkeri metai kartu su Lietuvos muzikos akademija ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga rengia  B.Grincevičiūtės kamerinio dainavimo konkursus.

2001 m Lietuvos muzikų sąjunga kartu su firma „Baltic optical disc“ įsteigė „Auksinio disko“ prizą (skulptūrinė kompozicija ir specialiai išleista, laureatų kūrybą pristatanti kompaktinė plokštelė), kuriuo kasmet lapkričio mėnesį Nacionalinėje filharmonijoje „Didžiojo muzikų parado“ metu už ryškią pastarųjų metų meninę veiklą apdovanojami ir „Auksino disko“ laureatais skelbiami keturių nominacijų atlikėjai.

 PARTNERIAI

  • Lietuvos muzikos ir teatro akademija
  • Nacionalinė filharmonija
  • UAB „Baltic optical disc“

INFRASTRUKTŪRA

Gedimino pr. 32-2, LT-01104 Vilnius.

 Interneto svetainė: www.muzikusajunga.lt

Prezidentė: Audronė Žigaitytė-Nekrošienė