LIETUVOS DIZAINERIŲ SĄJUNGA

PARTNERIAI

LDiS palaiko santykius su:

 • VDA (Vilniaus dailės akademija)
 • LR Kultūros ministerija
 • LPK (Lietuvos pramoninkų konfederacija)
 • LMKA (Lietuvos meno kūrėjų asociacija)
 • LGDA (Lietuvos grafinio dizaino asociacija)
 • Lietuvos architektų sąjunga
 • Vilniaus miesto savivaldybe
 • Kauno miesto savivaldybe
 • Klaipėdos miesto savivaldybe
 • Šiaulių miesto savivaldybe

Santykiai su kitomis kultūros įstaigomis ar organizacijomis (išskyrus Kultūros ministeriją ir LMKA) – fragmentiški ar tik susiję su vykdomais projektais. Santykiuose su giminiškom (dizainerių) Lietuvos organizacijom juntamas konkurencinis nusiteikimas, norėtųsi bendrų veiklų su aukštosiomis mokyklomis bei architektų sąjunga. – Matome perspektyvas bendrų veiklų.

LDiS infrastruktūros šiuo metu neturi.

Pasikeitus situacijai planuojami pokyčiai leidžiantys kokybiškiau vykdyti veiklą.

Planuojamos veiklos: Infrastruktūros kūrimas ir plėtra:

 • Dizaino sektoriaus kompleksinis ištyrimas, MTEP/MTTP, inovatyvių veiklos metodų kūrimas, skatinimas ir plėtra, inovacinių – tyrimų centrų ir gamybinių-laboratorijų steigimas
 • Klasterizacija ir inkubavimo praktikos diegimas ir plėtra remiantis gerąja ES ir pažangių pasaulyje veikiančių klasterių ir inkubatorių patirtimi, atitinkančia globalias integracijos ir tinklinimosi tendencijas.
 • Narystė ir bendradarbiavimas su specializuotomis tarptautinėmis tyrimų, konsultavimo ir tinklaveikos institucijomis ir struktūromis, veikiančiomis dizaino srityje, integracija į tarptautinius darinius, projektus ir mokslinių tyrimų infrastruktūras dizaino srityje.

Dalyvavimas reikšmingose tarptautinėse parodose, pristatant Lietuvos dizainerius, dizaino sklaida.

TARPTAUTINIAI RYŠIAI

LdiS palaiko ir plėtoja tarptautiniu ryšus su:

Latvijos dizainerių sąjunga

Estijos dizainerių sąjunga

Shenzhen dizaino klasteriu.

ICSID/IDA – The International Council of Societies of Industrial Design.

ADI – (association of Industrial Design, Italija) – prestižinių dizaino apdovanojimų steigėja.

Britų taryba – dizainerių dalyvavymas su dizainu susijusiose veiklose, ko dėka LdiS komunikuoja tarptautinėje dizaino erdvėje, -ES, Azijoje ir amerikos žemynuose.

Lahti Science and Business Park Ltd – Verslo ir dizaino inkubatorius.

Susirašinėjima ir keičiamasi informacija su Europos ir Azijos šalių organizacijomis, susijusiomis su dizainu.

Rezidencijų veikla

Kiekviena sąjunga sprendžia visas problemas, susijusias su užsienio partneriais ir rezidencijomis, savarankiškai ir izoliuotai nuo kitų.

Pastarųjų metų bendradarbiavimas akivaizdžiai nepakankamas. Juntamas bendros veklos stygius. Glaudesnis bendradarbiavimas ir bendri projektai skatintų ir plėstų jaunųjų lietuvos dizainerių patirtis ir galimybes. Atvertų kelius tobulinimuisi, leistų garsiau kalbėti apie Lietuvišką dizainą.

Planuojamos veiklos: Dizainerių kvalifikacijos tobulinimas ir bendruomeninių ryšių stiprinimas.

Nacionalinio ir tarptautinio lygmens specialistų tinklo kūrimas, tarpinstitucinių ryšių plėtra (profesinės kvalifikacijos tobulinimosi kursai, konferencijos, seminarai, kūrybinės dirbtuvės, rezidentinė veikla, kiti renginiai).

Interneto svetainė: www.ldis.eu

Pirmininkas: Tautvydas Kaltenis