LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA

Lietuvos dailininkų sąjunga (toliau – LDS) yra savanoriška kūrybinė organizacija, vienijanti profesionalius dailininkus ir dailėtyrininkus (šiuo metu LDS – 1351 nariai), tęsianti 1935 m. įkurtos Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybinę ir visuomeninę veiklą. Pagrindiniai LDS tikslai:

 • Skatinti ir ginti laisvą kūrybą, profesionaliojo dailės meno sklaidą, jos įvairovę ir tautinį savitumą, propaguoti LDS narių kūrybą Lietuvoje ir pasaulyje.
 • Tinkamai atstovauti LDS narių interesams Lietuvoje ir pasaulyje.
 • Rengti ir dalyvauti ruošiant įvairius dailės renginius, parodas, skelbti konkursus, siūlyti kandidatus valstybinėms bei kitokioms meno premijoms gauti, vykdyti įvairias kūrybines programas.
 • Ginti LDS narių kūrybines,  profesines, socialines, autorių ir gretutines teises, įstatymų nustatyta tvarka atstovauti LDS nariams.
 • Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms dėl ruošiamų ir veikiančių įstatymų bei kitų teisės norminių aktų.
 • Bendradarbiauti su svetur gyvenančiais lietuvių ir užsienio dailininkais, dailėtyrininkais,  Lietuvos ir užsienio meno kūrėjų sąjungomis, kultūros, švietimo, mokslo, gamybinėmis ir komercinėmis organizacijomis, valstybinėmis įstaigomis.

LDS veiklos pagrindinės kryptys:

 • Kūrybinių programų vykdymas bei parodų rengimas.
 • Profesionaliosios dailės pristatymas visuomenei Profesionaliosios dailės sklaida Lietuvoje ir pasaulyje (parodų veikla).
 • Edukacija.
 • Leidyba.

LDS sudaro teritoriniai skyriai Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, kūrybinės grafikos, akvarelės, tapybos, dailėtyros, monumentalaus meno, scenografijos, skulptūros, tekstilės, neasocijuotų narių sekcijos ir taikomosios dailės skyrius (keramika, oda, juvelyrika, metalas, stiklas, rūbų modeliavimas). Vykdydama savo misiją ir veiklą, LDS bendradarbiauja su visomis nacionalinėmis kultūros įstaigomis (pvz. muziejais), švietimo, socialinės apsaugos, aplinkosaugos, savivaldos regioninėmis organizacijomis bei kitomis meno sričių institucijomis.

PARTNERIAI

Pagrindiniai LDS partneriai:

 • Visos kūrybinės sąjungos
 • Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
 • Lietuvos Respublikos Seimas
 • Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
 • LATGA–A (Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė
 • Vilniaus Rotušė
 • Vilniaus dailės akademija
 • Šiuolaikinio Meno Centras
 • Modernaus meno centras (MMC)
 • Lietuvos Meno Galerininkų Asociacija
 • Lietuvos nacionalinis muziejus ir ekspoziciniai padaliniai
 • Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir padaliniai
 • Lietuvos dailės muziejus ir padaliniai
 • Nidos meno kolonija
 • Kultūros savaitraštis „Literatūra ir menas”
 • Kultūros savaitraštis „7 meno dienos“
 • Kultūros savaitraštis „Šiaurės Atėnai“
 • Interneto dienraštis „Bernardinai. lt“
 • Dienraštis „Lietuvos rytas“
 • Dienraštis „ Lietuvos žinios“
 • Vilniaus miesto savivaldybė
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Panevėžio miesto savivaldybė
 • Šiaulių miesto savivaldybė
 • Klaipėdos miesto savivaldybė
 • Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
 • Antano Mončio namai – muziejus
 • Marijos ir Jurgio Šlapelių namas – muziejus
 • Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
 • Atviros Lietuvos fondas
 • LR Kultūros rėmimo fondas
 • Kultūros rėmimo fondas
 • VšĮ „Vilniaus festivaliai“

TARPTAUTINIAI RYŠIAI

LDS yra tarptautinės meno asociacijos (IAA) ir Europos meno tarybos (ECA) narė.

INFRASTRUKTŪRA

 LDS yra įkūrusi septynias dailės galerijas, šešis kūrybinius padalinius.

 LDS disponuoja šiais statiniais:

Centrinė LDS būstinė (Vokiečių g. 4/2, 01130 Vilnius) įsikūrusi Vilniaus senamiestyje, neoklasicistiniame 4 aukštų pastate (statybos metai – 1940 – 1959).

Bendras patalpų plotas – 320 m². Nuomojamas plotas – 50 m². Centrinėje LDS būstinėje siekiama koordinuoti dailininkų meninę ir organizacinę veiklą, suteikiama informacija apie LDS menininkus ir jų kūrybą, rengiami kūrybos vakarai, diskusijų klubai, leidinių pristatymai, kaupiami dailės kūrinių fondai. Centrinėje LDS būstinėje yra įsikūrę: administracija, Dailininkų sąjungos fondas, LDS parodų salė bei LDS Dailininkų sąjungos leidykla artseria.

VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla Artseria įkurta 2003 m. Ji tęsia 1997 m. įsteigto LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centro veiklą. Dailininkų sąjungos leidykla rūpinasi dailininkų kūrybos sklaida bei išsamia menotyrine dailės analize. Apie galerijos veiklą byloja apdovanojimai. 2012 m. viešojoje erdvėje (Vilniaus knygų mugėje) už knygą „Audrius Puipa. Gyvenimo ir meno virtuozas“ leidykla pelnė kasmetinio Lietuvos knygos meno konkurso Metų premiją. Ši knyga išrinkta gražiausia Metų knyga tarp 98 konkursui pateiktų leidinių kaip 2012 m. gražiausiai apipavidalintas ir atspausdintas leidinys.

 Galerija „Arka“ (Aušros vartų g. 7, LT – 01129 Vilnius).  „Arkos“  dailės galerija įkurta 1990 m. sostinės senamiestyje, XVI a. Bazilijonų vienuolyno architektūriniame ansamblyje. Galerija yra viena didžiausių Vilniuje, septynios parodų salės sudaro 470 m² ekspozicinio ploto. Joje rengiamos įvairios personalinės, grupinės, teminės, apžvalginės parodos. 2012 m. vien tik „Arkos“  galerijoje parodose dalyvavo virš 1015 menininkų, eksponuoti 2363 kūriniai. Galerija bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio menininkais, galerijomis, muziejais, kultūros įstaigomis. LDS galerija „Arka“ buvo pilnai atremontuota 2012 – 2013m. sąjungos lėšomis.

Šv. Jono gatvės galerija (Šv. Jono g. 11, LT-2001 Vilnius). Galerija įsikūrusi Vilniaus senamiestyje, XVI a. pastate, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Radvilos Juodojo gyvenamajame name. Galerijoje yra šešios ekspozicinės salės, kurių bendras plotas – 185 m². Galerijoje organizuojamos skulptūros, tapybos, taikomųjų menų, fotografijos, profesionalaus meno parodos, kūrybos vakarai. Vyksta mainų projektai, kurių metu yra pristatoma Vilniaus skulptorių kūryba svetur, bendradarbiaujama su Vilniaus dailės akademija. Vien per 2012 metus surengta 21 paroda.

Galerija „Kairė-dešinė“/Grafikos meno centras (VGMC) (Latako g. 3, LT-01125 Vilnius).  Pirmosios eksperimentinės grafikos studijos – dirbtuvės įkurtos dar 1958 m. Grybo g. 32. Šiose dirbtuvėse savo kūrybinius sumanymus įgyvendino daugelis Lietuvos grafikos klasikų. LDS vadovų ir dailininkų iniciatyva buvo sutvarkytas Vilniuje Latako gatvėje 3 esantis pastatas ir 2000 m. pavadintas Vilniaus grafikos meno centru. Šiandien centre veikia grafikos dirbtuvė, kur profesionalūs menininkai turi visas galimybes kurti tradicinėmis grafikos technikomis. Centrui priklauso didelis grafikos kūrinių fondas.

Pagrindinai Vilniaus grafikos meno centro tikslai: propaguoti grafikos meną; siekiama sukurti tinkamas darbo ir tobulinimosi sąlygas menininkams; skatinamos naujos, eksperimentinės grafikos raiškos; Lietuvos ir užsienio menininkų kūrybinis bendradarbiavimas; vykdomos edukacines programos.  Vilniaus grafikos meno centre (VGMC) įsikūrusi galerija „Kairė – dešinė” turi tris parodų sales, kurių bendras plotas – 152 m². Galerijoje „Kairė – dešinė“ vien per 2012 metus surengtos 24 parodos.

 „Dailininkų sąjungos galerija“/Pamėnkalnio galerija (Vokiečių g. 2, LT – 01130 Vilnius/ Pamėnkalnio g.1/13, LT – 01116 Vilnius). Dabartinė Lietuvos dailininkų sąjungos galerija, jungianti abi galerijas (Pamėnkalnio g. 1/13 ir Vokiečių g. 2) turi 2 parodų sales, kurių bendras plotas – 175 m2. Lietuvos dailininkų sąjungos galerijos veikla siekia septintąjį dešimtmetį ir tęsia kultūrines tradicijas – lankytojams bei klientams pristato Lietuvos dailininkų sąjungos narių kūrybą. Galerijoje eksponuojami ir parduodami aukštos meninės vertės kūriniai, organizuojamos autorinės parodos – pardavimai, renkama informacinė medžiaga apie dailininkus, rengiami edukaciniai projektai. Vien per 2012 metus surengtos 8 parodos Dailininkų sąjungos galerijoje ir 11 Pamėnkalnio galerijoje.

„Vilniaus dailė“ (Kauno g. 36, LT-03202 Vilnius). Viena pagrindinių UAB „Vilniaus dailė“ veiklos sričių yra suvenyrų, meno dirbinių specializuota mažmeninė prekyba.

Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centras (S. Dariaus ir S. Girėno g. 25, LT-02189 Vilnius). VšĮ Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centro veikla apima ne vieną sritį. Vienas pagrindinių tikslų – plėtoti ir propaguoti dailę, remti LDS narius: skulptorius, monumentaliosios dailės kūrėjus ir kitus menininkus, turima technine baze ir darbuotojų profesine patirtimi, materializuojant meno kūrinius. Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centras gamina autorinius darbus, skulptūras, paminklus iš akmens ar kitų medžiagų; kuria monumentaliosios dailės autorinius kūrinius konkrečiai architektūrinei erdvei; prižiūri ir restauruoja skulptūrų, paminklų, vitražų meno kūrinius; nuomoja nekilnojamąjį turtą.

LDS 2009 m. Konferencijoje priėmė sprendimą dalyvauti investicijų projekte (meno inkubatorius) „MENO UOSTAS“, renovuojant LDS Skulptūros ir vitražo centrą, esantį Dariaus ir Girėno g. 25, Vilniuje.

Projekte numatytos šios menų inkubatoriaus veiklos:

 • Skulptūros ir vitražo centro rekonstrukcija – moderni gamybos-technologinė bazė su ekspozicine erdve ir kūrybinėmis dirbtuvėmis;
 • Rezidencijos;
 • Dirbtuvių nuoma;
 • Paslaugos kūrėjams – parodos, verslo konsultavimas, rinkodara, viešieji ryšiai;
 • Edukaciniai projektai – paslaugos visuomenei.

Menų inkubatoriaus patalpų plotas, įgyvendinus LDS investicijų projektą „MENO UOSTAS“, būtų 4781,88 m2. Patalpos būtų skirtos:

 • Reziduoti. Dirbtuvės, studijos, dekoracijų, ekspozicijų salės sudarytų ne mažiau kaip 60 procentų patalpų ploto (pagalbinis pastato plotas – holai, liftai, san. mazgai, koridoriai, dušai, techninės patalpos). Numatyta įkurti 51 dirbtuvę: 3 dideles bendras dirbtuves, 10 rezidencijų, 38 studijas. Menų inkubatoriuje vienu metu reziduotų ne mažiau kaip 46 rezidentai. Kūrybines idėjas gamybinėse dirbtuvėse galėtų įgyvendinti įvairių sričių Lietuvos ir užsienio dailininkai.
 • Modernios gamybinės – technologinės bazės sukūrimui. Menų inkubatoriuje būtų įdiegta moderni gamybinė – technologinė bazė didelio formato bei tiražo kūrinių (skulptūrų, vitražų ir kt.) gamybai (keramikos deginimo, stiklo lydymo krosnys) ir kt.
 • Kūrybos rezultatams realizuoti ir demonstruoti. Menų inkubatoriuje būtų įrengta taip reikalinga Lietuvai didelė vientisa parodinė erdvė (apie 1000 kv. m.), kurioje būtų eksponuojamos įvairių sričių šiuolaikinio meno parodos bei atliekamos bendros kūrybinės ir edukacinės programos. Taip pat būtų speciali erdvė, skirta vykdyti įvairius novatoriškus projektus, reikalaujančius  didelio ploto ir aukščio patalpų (400 kv. m. plotas, 25 m aukštis).
 • Daugiafunkcinės paskirties, skirtos mokymams, seminarams ir pan. organizuoti, su menu susijusioms vadybos, konsultavimo ir kt. paslaugoms. Numatyta įkurti informacinį centrą, kavinę.
 • Administracinėms reikmėms.

Įgyvendinus LDS investicijų projektą „MENO UOSTAS“, menų inkubatoriuje rastų vietą jauni menininkai, pabaigę Dailės akademiją. Tuo Menų inkubatorius prisidėtų prie jaunimo nedarbo problemos sprendimo. Renovuotas LDS Skulptūros ir vitražo centras sukurtų kūrybinį visuomenės traukos centrą, skirtą kūrybiško vartojimo skatinimui, augintų visuomenės poreikį menui ir susijusiai produkcijai bei paslaugoms; kauptų, analizuotų ir publikuotų informaciją, susijusią su kūrybinių industrijų plėtra Vilniaus periferiniame mikrorajone – Kirtimuose, prisidedant prie Tarptautinio Vilniaus oro uosto aplinkos kultūrinimo, urbanistinės plėtros sprendinių ir viešųjų erdvių bei jų estetikos formavimo.

Meno inkubatoriaus projekto įgyvendinimas atidėtas naujai ES paramos finansinei perpsektyvai, bet LDS tikisi įgyvendinti panašų projektą ateityje taip sukuriant rezidencijų ir kitų programų vykdymui tinkamą infrastruktūrą.

Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybos namai – viešbutis ,,Dailininkų Namai” (Daukanto g. 33, LT-5720 Palanga) įkurti 1967 m. viename populiariausių Lietuvos kurortų Palangoje. VšĮ ,,Dailininkų namai“ veikia ištisus metus. Viešbutis yra 300 metrų nuo Baltijos jūros, šalia Palangos botanikos parko ir “Gintaro muziejaus”. Atnaujintame viešbutyje suteikiamos itin palankios gyvenimo sąlygos. Penkiuose viešbučio aukštuose šiuolaikiškai įrengti 47 kambariai, 60 vietų kavinė – baras, 30 vietų konferencijos salė. LDS kūrybos namuose Palangoje keletą metų iš eilės rengiami tarptautiniai kūrybiniai projektai, vyksta tarptautinės menininkų kūrybinės stovyklos, įgyvendinamos meninės programos. Įvairių sričių menininkai suvažiuoja iš Lietuvos bei kaimyninių valstybių kurti bei pailsėti.

Šalia viešbučio esantis statinys tarnauja kaip LDS narių kūrybinės dirbtuvės.Dėl netinkamo ir nepakankamo patalpų įrengimo kol kas neįmanoma pastato pritaikyti kūrybiniams reziduojančių dailininkų poreikiams šaltuoju metų laiku. Šiuo metu šiam pastatui būtinas šildymo sistemų renovacija. Plėtojant tarptautinių rezidencijų ir kitus projektus planuojama šį statinį renovuoti, tinkamai įrengiant  kūrybines dirbtuves. Po renovacijos pastate galėtų būti įsteigtas centras dailės rezidentinėms programoms vykdyti. “Dailininkų Namuose“ įkurtas Meno centras išplėstų LDS bendruomeninio, nacionalinio (tarpinstitucinio) ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, prisidėtų prie Palangos kultūrinės infrastruktūros gerinimo, pasitarnautų miesto tarptautinei traukai.

LDS Kauno skyrius (Rotušės a. 26, LT – 44279 Kaunas).  LDS Kauno skyrius yra visuomeninė, pelno nesiekianti kūrėjų asociacija, įsteigta 1944 m. LDS Kauno skyrius yra įsikūręs paveldiniame pastate, senojo miesto širdyje – Rotušės aikštėje. LDS Kauno skyriui priklauso galerija „Meno parkas“, organizuojanti, pristatanti Lietuvos ir tarptautinius meno projektus bei Kauno dailininkų paramos fondas, rengiantis Kauno meno bienalę „Textile“. LDS Kauno skyrius rengia, kuruoja ir dalyvauja rengiant dailės renginius, parodas, skelbia konkursus, vykdo įvairias kūrybines programas, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio meno institucijomis, menininkais, menotyrininkais. LDS galerija „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, LT – 44279 Kaunas) nuo1997 metų vykdo meno ir kultūros mainų projektus, rengia šiuolaikinio meno parodas Lietuvoje ir užsienyje. Galerijoje „Meno parkas“ vien per 2012 metus surengta 17 parodų/projektų.

Kaune taip pat yra keli LDS priklausantys kritiškos būklės pastatai, kuriuos tinkamai renovavus, galima būtų įkurti kultūros židinius, juose plėtoti ir rezidencijų programas.

LDS Klaipėdos skyrius (Bažnyčių g. 4/ Daržų g. 10,  LT-91246 Klaipėda).  Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius įsteigtas 1973 metais. Skyriaus būstinė įsikūrusi jaukiame fachverkiniame XVIII a. pastate, kuriame rengiami kūrybos vakarai, diskusijos, pristatomos knygos. Pagrindiniai LDS Klaipėdos skyriaus tikslai – meno ir kultūros sklaida, parodinė veikla, meninių projektų vykdymas, meno, kultūros renginiai, jų sisteminimas ir skleidimas. Skyrius dirba kultūrinės edukacinės veiklos pagrindu. Tame pačiame pastate įsikūrusi LDS ,,Klaipėdos galerija”. Yra dvi parodų salės, kurių bendras plotas – 70 m2. Galerija siekia pristatyti ne tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos dailininkų kūrybą. LDS ,,Klaipėdos galerijoje” vien per 2012 metus surengtos 22 parodos.

 LDS Šiaulių skyrius (Ežero g. 68, LT-76244 Šiauliai).  1975 metais įkurtas LDS skyrius „Šiaulių dailininkų organizacija“ vienija profesionalius dailininkus ir dailėtyrininkus, gyvenančius Šiaulių mieste. Vienas pagrindinių „Šiaulių dailininkų organizacijos“ tikslų – organizuoti konkursus, plenerus, konferencijas, skirti premijas ir pristatyti dailininkus ir dailėtyrininkus joms gauti, bendradarbiauti su valstybinėmis įstaigomis, kitomis kūrybinėmis sąjungomis, kultūros, mokslo organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.

LDS Panevėžio skyrius (Laisvės a. 7, LT-5300 Panevėžys). 1968 m buvo įkurta LDS Panevėžio sekcija, vėliau peraugusi į Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyrių.

LDS Panevėžio skyriaus galerija „Galerija XX” įkurta 1993 m., parodinis plotas sudaro 70 m2. „Galerija XX“ įsikūrusi pačiame Panevėžio miesto centre – Laisvės aikštėje. Kamerinė galerijos aplinka sąlygoja nedidelių, dažniausiai personalinių parodų pobūdį. „Galerijos XX“ tikslas– skatinti ir ginti laisvą kūrybą, profesionaliojo dailės meno sklaidą, jos įvairovę ir tautinį savitumą, propaguoti LDS Panevėžio skyriaus narių kūrybą Lietuvoje ir pasaulyje. „Galerija XX“ pristato šiuolaikinių lietuvių ir užsienio autorių kūrybą, rengia bendras parodas su kitomis Panevėžio miesto galerijomis, organizuoja tarptautinius plenerus, užsiima edukacine veikla bei reprezentuoja Panevėžio miestą kultūriniuose projektuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Kiekvienais metais, liepos mėn. galerija organizuoja tarptautinius tapytojų plenerus, leidžia parodų katalogus, lankstinukus. Galerija siekia koordinuoti dailininkų meninę ir organizacinę veiklą. „Galerijoje XX“ vien per 2012 m. surengta 18 parodų ir projektų.

REZIDENCIJŲ VEIKLA

Idėja įkurti menininkų rezidencijas kilo iš LDS narių patirčių kitų kraštų rezidencijose. Kūrybinės rezidencijos – įprastas reiškinys šiuolaikinės dailės pasaulyje. Daugelis aktyviai dirbančių LDS menininkų taip pat siekia išvykti į užsienio šalyse rengiamas rezidencijas, pasisemti patirties, iš arčiau susipažinti su kitų kultūrų, dailės gyvenimo savastimi. Bene didžiausio Lietuvos menininkų dėmesio sulaukia Šiaurės šalių siūlomos meninės rezidencijos. Deja, LDS lygmeniu Lietuvoje dailės meno kūrėjų dalyvavimo ir patirčių kitų šalių rezidencijose klausimas nėra pakankamai išnagrinėtas, taip pat nėra sklandžių rezidencijų mainų.

LDS, greta kitų šalies meno institucijų, yra parengusi ir įgyvendinusi ne vieną vertingą tarptautinę meninę rezidenciją. Verta plačiau aptarti bent keletą jų – tai LDS kūrybos namuose Palangoje keletą metų iš eilės rengiamas tarptautinis kūrybinis projektas„Ieškokim pakrantės“, 2011 m. pavasarį vykusi tarptautinė menininkų kūrybinė stovykla „Peizažas tapyboje“, 2012 m. įgyvendinta meninė programa Mėlynųjų Vandenų mūšio jubiliejui pažymėti (tarptautinis meno projektas “Mėlynasis vanduo”). LDS rengiamos meninės rezidencijos neretai vyksta Lietuvos pajūryje. Pajūrio tema įdomiai suvienija skirtingų šalių kūrėjus, tiek lietuvius ir artimiausius mūsų kaimynus, su kuriais mus jungia Baltijos krantai (latviai, estai, švedai, suomiai, norvegai, danai), tiek atvykusius iš tolimesnių kraštų.

Lietuvos meno kūrėjų sąjungų bendradarbiavimas su užsienio partneriais be abejonės vertintinas kaip itin sėkminga ir demokratiška iniciatyva. Itin sėkmingą bendradarbiavimą su užsienio (kaimyninių) šalių  kolegomis liudija gausybė kasmet sėkmingai vykdomų tarptautinių LDS projektų bei rengiamų parodų. LDS aktyviai bendradarbiauja su visomis Europos sąjungos šalimis, taip pat su Rusija, Baltarusija, Ukraina, Andoros kunigaikštyste, Turkija, Izraeliu ir kitomis.  Kaip pažymi patys dailininkai, buvimas kartu, skirtingų tautų, kultūrų simbiozė atneša naujų įdomių idėjų, tad tikrai verta ieškoti tiesioginių bendradarbiavimo galimybių meno ir kūrėjų rezidencijų atžvilgiu.

Dėl kultūrą remiančių fondų sumaniai naudojant savus išteklius ir Lietuvoje įmanoma surengti turiningas, tęstinumo perspektyvą turinčias kūrybines rezidencijas, tampančias savita bendradarbiavimo, kūrybos patirties kaupimo ir perteikimo mokykla. Idėjų rezidencijų programoms yra, kontaktų taip pat, trūksta tik tinkamos infrastruktūros.

Sėkminga kūrybine stažuote reikėtų laikyti tokį menininkų susibūrimą, kuris tampa vietinio kultūrinio, socialinio gyvenimo dalimi, kai kūrėjai prisijungia prie šalies ar konkretaus regiono meninių iniciatyvų ir kultūrinių institucijų veiklos, interpretuoja vietinius vizualinius ir socialinius kontekstus. Taip meninės rezidencijos programa tampa ne tik bendravimo forma, bet ir palieka ryškesnį pėdsaką vietos kultūros terpėje. Būtų idealu, jei tokių renginių organizatoriai sukurtų palankią aplinką kūrybai, kurioje menininkai galėtų patogiai kurti ir bendrauti, taip stimuliuodami inovatyvius meno reiškinius, naujus partnerystės ryšius, originalias idėjas. Skatintinas ir platesnis kūrybinių dirbtuvių modelis, kuriame galėtų dalyvauti ir vietos bendruomenės nariai arba idėjomis ir patirtimi aktyviai keistųsi vietos ir užsienio šalių kūrėjai. Žinoma, rezidencijų dalyviai privalo būti suburiami ne simpatijų ar draugystės pagrindu, bet suformavus konkrečius kriterijus, organizuojant kompetentingą menininkų atranką, siekiant, kad menininkų paliktas pėdsakas bendruomenėje, regione, konkrečioje kultūrinėje ir socialinėje terpėje būtų ryškus, savitas, turintis išliekamąją vertę ir tęstinumą.

Pagrindinė LDS priklausančių rezidencijų problema – kol kas nesutvarkyta esama kultūros infrastruktūra (nepakankamai įrengti pastatai bei nepakankama kita būtina įranga (kilnojamieji įrenginiai, įskaitant integruotą informacinę įrangą) bei elektroninės, komunikacinės, socialinės priemonės ir ištekliai).

 Interneto svetainė: www.ldsajunga.lt                    

Pirmininkė: Edita Utarienė