LIETUVOS FOTOMENININKŲ SĄJUNGA

PARTNERIAI

  • Lietuvos edukologijos universitetas
  • Birštono kultūros centras
  • Panevėžio fotografijos galerija
  • Nidos kultūros centras „Agila“

  TARPTAUTINIAI RYŠIAI

Bendradarbiaujama su:

–     Rusijos fotomeninkų sąjunga

–     Baltarusijos visuomenine fotomenininkų organizacija

Organizacija teigiamai vertina bendradarbiavima su užsienio šalių kolegomis ir kiekviename fotografijos festivalyje ar kituose meno renginiuose yra bandoma užmegzti bendradarbiavimo ryšius, keistis parodomis, dalyvauti vieni kitų renginiuose arba organizuoti bendrus renginius. Todėl sąjungos renginių programoje visada yra tarptautinės parodos bei Nidos seminaruose menininkai iš užsienio skaito paskaitas. Toks bendradarbiavimas plečia vietinių menininkų akiratį, keičiamasi idėjomis, atsiranda naujos mintys bendriems projektams, atsiranda ryšys tarp skirtingų disciplinų. Projektų viešinimas ir sklaida pritraukia visuomenę arčiau meno bei daro jį prieinamesniu.

INFRASTRUKTŪRA

Vilniaus ir Klaipėdos pastatams reikalinga renovacija.  Kauno skyrius savarankiškai renovavosi patalpas. Vilniaus skyrius rezidencijų neturi, bet galvojama ateityje kurti rezidencijų programą su fotografijos pakraipa. Rezidencijų Klaipėdos skyrius neturi. Kauno skyrius nuo praeitų metų vykdo Kauno fotografijos galerijos meno rezidencijų programą. Taip pat bendradarbiauja su Raudondvario menų inkubatoriumi.

Turima bendroji infrastruktūra (pastatai):

  • Gedimino pr. 43, Vilnius
  • Stiklių g. 4, Vilnius
  • Tomo g. 4, Klaipėda
  • Rotušės a. 1, Kaunas

Interneto svetainė: www.photography.lt

Pirmininkas: Gintaras Česonis