NACIONALINĖ ŽURNALISTŲ KŪRĖJŲ ASOCIACIJA

NŽKA skatina kūrybinę veiklą, palaiko kūrybinius, profesinius ir abipusiai naudingus ryšius su kitomis asociacijomis, valdžios ir valdymo organais bei visuomeninėmis organizacijomis, kolektyvais bei asmenimis Lietuvos Respublikoje ir užsienyje; gina ir stiprina NŽKA narių teises ir laisves, tinkamai atstovauja NŽKA narių interesams Lietuvoje ir pasaulyje; rengia įvairius renginius, skelbia konkursus, siūlo kandidatus valstybinėms bei kitoms meno premijoms gauti, vykdo įvairias kūrybines programas; teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms dėl ruošiamų ir veikiančių įstatymų bei kitų teisės norminių aktų; skatina ir gina laisvą kūrybą, profesionalios žurnalistikos meną, propaguoja NŽKA narių kūrybą; gina profesinę etiką ir žurnalistų solidarumą; rūpinasi žurnalistikos istorija ir moksliniais tyrinėjimais žurnalistikos srityje; teikia informacinę, metodinę, konsultacinę, analitinę ir organizacinę pagalbą NŽKA nariams; kelia žurnalisto profesijos prestižą ir socialinį vaidmenį visuomenėje

PARTNERIAI

 • Lietuvos žurnalistų sąjunga
 • Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
 • Lietuvos radijo ir televizijos komisija
 • Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
 • Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija

ŠVIETIMO IR MOKSLO ĮSTAIGOS

 • Vytauto Didžiojo universiteto žurnalistikos katedra
 • Vilniaus universiteto Žurnalistikos institutas
 • Klaipėdos universiteto Komunikacijos katedra
 • Lietuvos žurnalistikos centras

TARPTAUTINIAI RYŠIAI

 • Tarptautinė žurnalistų federacija
 • Europos žurnalistų federacija

 

INFRASTRUKTŪRA

Žurnalistų namai, Jogailos g. 11 (III a.), LT-01116, Vilnius

Interneto svetainė: www.lzs.lt

Pirmininkas: Dainius Radzevičius