AKIM: Kultūros žurnalų prenumerata

Reikšmingą projekto dalį sudaro 11 prestižinių Lietuvos kultūros žurnalų nemokama dviejų metų prenumerata 600 Lietuvos mokyklų. Žurnalų redakcijos projekto laikotarpiu parengs padidinto tiražo žurnalų numerius, kurių 600 egzempliorių bus pristatyta į Lietuvos pagrindines, vidurines mokyklas, gimnazijas ir kt. mokyklas, dalyvaujančias projekte. Per projekto laikotarpį kiekvieną mokyklą pasieks iš viso 205 kultūros žurnalų numeriai. Tokia sisteminga intelektualinių tekstų ir kultūrinio diskurso „injekcija“ mokykloms sudaro sąlygas aukštąją kultūrą priartinti prie masinio švietimo. Tai ne tik mokinių kultūrinio sąmoningumo gilinimas, bet ir praktinė medžiaga mokytojams bei metodinių prieigų praturtinimas.

Mokyklos gaus šiuos žurnalus:

 • Kultūros barai
 • Naujasis Židinys – Aidai
 • Metai
 • Knygų Aidai
 • Krantai
 • Dailė
 • Literatūra ir menas
 • Fotografija
 • Muzikos barai
 • Kelionė su Bernardinai.lt
 • Tautodailės metraštis

Žurnaluose spausdinami reikšmingiausi tekstai taip pat bus viešai prieinami internete. LMKA su partneriais kuria kultūros tekstų duomenų bazę, kurioje patogu ir paprasta rasti įvairiausių temų kultūrinius straipsnius, recenzijas, publikacijas ir kt. tekstus, atspausdintus visose 11 išvairdintų žurnalų.