LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGA

PARTNERIAI

Lietuvoje partneriai arba organizacijos su kuriomis ypač artimai bendradarbiauja LAS: Lietuvos architektų rūmai, Architektūros fondas, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, kitos architektūrinės organizacijos. Savivaldybės – Kauno, Klaipėdos, Vilniaus, Šiaulių, Anykščių, Mažeikių, Neringos. Su šiomis savivaldybėmis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.

TARPTAUTINIAI RYŠIAI

LAS yra Tarptautinės architektų sąjungos, Europos Architektų tarybos, BAUA-Baltijos architektų sąjungų asociacijos narė. Architektūros srityje organizacijų tarptautinis bendradarbavimas yra nepakankamas, jis turėtų būti ženkliai plečiamas. Dalyvavimas bedruose projektuose efektyviai padidintų lietuviško kūrybos produkto, kūrėjų žinomumą tarptautinėse rinkose. Keitimasis žiniomis, idėjomis prisidėtų prie kūrybinio potencialo auginimo, inovacijos plėtros.

INFRASTRUKTŪRA

LAS neturi meno rezidencijos, bet plėtoja architektūros srities menų inkubatorių „Architektūros centrą“. LAS valdo: LAS centrinė ir Vilniaus skyriaus būstinė Kalvarijų g. 1, Vilnius. Pastatas šiuo metu rekonstruojamas už ES infrastruktūros fondų lėšas. Jame bus įrengtas Kultūros industrijų parkas – Architektūros centras. Šiuo metu ruošiamas detalus sklypo planas. Tikslas – vystyti Architektūros centrą pastatant naują  korpusą ir įrengiant Architektūros muziejų bei informacinį Vilniaus architektūros centrą. Įgyvendinant ES paramos projektą iki 2013 m. pabaigos numatoma įkurti pirmąjį ir vienintelį Lietuvoje architektūros srities menų inkubatorių „Architektūros centrą“ (toliau-MI-AC). MI-AC bus svarbiausias Lietuvos architektūros ir susijusių verslų telkinys (klasteris), telkiantis šios srities mokslo institucijas (VGTU, VDA, KTU ir kitas), pavienius menininkus ir profesionalus bei verslo subjektus: urbanistus, architektus, kraštovaizdžio architektus, dizainerius, interjerų kūrėjus, kitus projektuotojus ir kitus su jų veikla susijusius asmenis. Projekto metu numatoma rekonstruoti kultūros paveldo objektą-Hilarijaus Raduškevičiaus rūmus Vilniuje, Kalvarijų g.1. Rekonstrukcijos metu bus padidintas MI-AC rezidentų nuomai skirtų patalpų plotas, sukurtos erdvės MI-AC rezidentų kūrybos rezultatams pristatyti, atkurti neišlikę ir atstatyti bei apsaugoti esami kultūros paveldo elementai. Pastato plotas padidės 918 kv.m iki 2558 kv.m. Numatoma, kad 1553 kv.m. (61 proc.) bus skirta rezidentų kūrybinėms dirbtuvėms – biurams, 700 kv.m. (27 proc.) ploto bus skirta kūrybos rezultatams realizuoti ir (arba) demonstruoti. MI-AC bus sudarytos palankios sąlygos projekto tikslinei grupei – SVV subjektams – architektūros srities meno kūrėjams, jų grupėms ir su architektūra susijusiems verslams – pradėti ir vystyti veiklą: jiems mažesne negu rinkos kaina bus teikiamos inkubatoriaus patalpų nuomos ir kitos paslaugos (teisinės, mokesčių ir kitos konsultacijos verslo pradžios klausimais, verslo registravimo, veiklos dokumentų ir buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansavimo paieškos, kūrybos pristatymo ir kitų rinkodaros renginių organizavimo, profesinių gebėjimų tobulinimo ir kt.). Numatoma, kad per 3 m. po projekto įgyvendinimo MI-AC naujai įsikurs 44 SVV subjektai. LAS Kauno skyriaus Kauno architektų namai, Vilniaus g. 22, Kaunas. Pastatas neremontuotas nuo 1985 metų. Nebaigtas įrengti mansardinis aukštas. Pakeista stogo danga 2009 metais. LAS Šiaulių skyriaus Šiaulių architektų namai. Pastatas neremontuotas nuo 1986 metų.

Interneto svetainė: www.architektusajunga.lt

Pirmininkė: Rūta Leitanaitė

The Architects Association of Lithuania is a member of the International Union of Architects, the Architects’ Council of Europe and the Baltic Architects Unions Association (BAUA). The Association develops an art incubator The Centre of Architecture which will be the main cluster of Lithuanian architecture and related businesses, bringing together scientific institutions of this field (VGTU, VDA, KTU, etc.), individual artists, professionals and business entities, including urban planners, architects, landscape architects, designers, interior designers, other designers and other related persons.

Internet website: www.architektusajunga.lt

Chairman: Rūta Leitanaitė