Dar apie Sąjūdžio ištakų beieškant

Recenzuodamas šią knygą (Sąjūdžio ištakų beieškant: Nepaklusniųjų tinklaveikos galia, mokslinės redaktorės Jūratė Kavaliauskaitė ir Ainė Ramonaitė, Vilnius: Baltos lankos, 2011) Knygų aidų 2012 m. Nr. 2 Kęstutis K. Girnius rašo: „Ne mažiau svarbus yra pašnekovų atrankos klausimas. Autoriai dirbo tik­rai stachanovietiškai, pakalbino precedento neturintį dalyvių skaičių. Stengtasi padaryti interviu su visais gyvais Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariais, kitais įtakingais veikėjais
Skaityti daugiau

Ideologija neturi pabaigos

Danielis Chirot yra vienas iškiliausių sociologų komparatyvistų, tyrinėjančių tarptautinius santykius, Vašingtono universiteto Sietle (JAV) profesorius, paskelbęs nemažai tarptautiniu mastu pagarsėjusių monografijų ir studijų, apibendrinančių visuomenių kaitos tyrimus. Jo plunksnai priklauso tokie veikalai kaip „Socialinė periferinės visuomenės kaita “ (1976), „Socialinė kaita dvidešimtajame amžiuje“ (1977), „Socialinė kaita moderniojoje epochoje“ (1987), „Modernieji tironai“ (1994), „Masinių politinių žudynių logika ir prevencija“ (2006). Jis yra sudaręs ne vieną plataus atgarsio sulaukusį straipsnių rinkinį: „Rytų Europos atsilikimo šaknys“ (1989), „Leninizmo krizė ir kairiųjų žlugimas“ (1991), „Etnopolitinis karas“ (2001) ir kt. Įsteigė ir redagavo tarptautinį akademinių tyrimų žurnalą Eastern European Politics and Societies.Danielis Chirot yra vienas iškiliausių sociologų komparatyvistų, tyrinėjančių tarptautinius santykius, Vašingtono universiteto Sietle (JAV) profesorius, paskelbęs nemažai tarptautiniu mastu pagarsėjusių monografijų ir studijų, apibendrinančių visuomenių kaitos tyrimus. Jo plunksnai priklauso tokie veikalai kaip „Socialinė periferinės visuomenės kaita “ (1976), „Socialinė kaita dvidešimtajame amžiuje“ (1977), „Socialinė kaita moderniojoje epochoje“ (1987), „Modernieji tironai“ (1994), „Masinių politinių žudynių logika ir prevencija“ (2006). Jis yra sudaręs ne vieną plataus atgarsio sulaukusį straipsnių rinkinį: „Rytų Europos atsilikimo šaknys“ (1989), „Leninizmo krizė ir kairiųjų žlugimas“ (1991), „Etnopolitinis karas“ (2001) ir kt. Įsteigė ir redagavo tarptautinį akademinių tyrimų žurnalą Eastern European Politics and Societies.
Skaityti daugiau