Teatro meno kūrėjai R. Rimeikis, A. Butvilas, V. Mainelytė Panevėžio r. Naujamiesčio vid. mokykloje