Baigėsi seminarų „Menininkai – mokyklai“ ciklas

Lietuvos meno kūrėjų asociacija, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru, pateikė projekto „Menininkai – mokyklai“ paraišką Lietuvos kultūros tarybai ir laimėjo finansavimą. Projekto tikslas buvo  įtraukti mokytojus ir menininkus į konstruktyvią diskusiją ieškant veiksmingų kūrybiško mokymo(-si) būdų. Viena iš projekto veiklų buvo surengti 5 seminarus – mokytojų ir menininkų diskusijas.

2015 m. lapkričio 25 dieną Vilniuje, nacionalinės dailės galerijos kino salėje įvyko baigiamasis šio ciklo seminaras. Jo metu poetas Eugenijus Ališanka, dailininkė Dalia Truskaitė ir fotomenininkas Algimantas Aleksandravičius, pateikdami savo kūrybos pavyzdžius, atskleidė kūrybinio kelio ypatumus, analizavo kūrybą palaikančius ir slopinančius veiksnius, prisiminė patirtį mokykloje, atsakė į mokytojų klausimus. Puikias edukacinės veiklos ir įvairių dalykų mokymosi galimybes Nacionalinėje dailės galerijoje pristatė kuratorė Eglė Nedzinskaitė. Trumpai prisiminsime ir kitų seminarų turinį.

2015 m. lapkričio 16 d. seminaras „Menininkai – mokyklai“ vyko Kaune, maloniai priėmusiame Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete. Čia su mokytojais susitiko ir kūrybos klausimais diskutavo rašytojas Herkus Kunčius, kompozitorius Antanas Kučinskas ir dizainerė Giedrė Avard. Kiekvienas iš jų atskleidė savo kūrybos proceso niuansus, pasidalino kūrybos pavyzdžiais. Audiovizualinių menų katedros vedėjas Vytautas Kederys kartu su mokytojų komandomis universiteto Kultūros centre įrengtoje garso įrašų studijoje įrašė keletą pačių dalyvių sukurtų kalėdinių sveikinimų. Rezultatą mokytojai išgirdo jau seminaro pabaigoje.

Šiauliuose, įspūdingoje Chaimo Frenkelio viloje lapkričio 11 d. vyko regiono mokytojų susitikimas su žurnalistu Ginu Dabašinsku, tautodailininku Jonu Rudzinsku ir operos solistu Vytautu Vepštu. Buvo įdomu palyginti skirtingų meno šakų kūrybos procesus ir suprasti, kokia įvairialypė yra žurnalisto kūryba. Mokytojams buvo padovanota galimybė ne tik seminaro klausytis nuostabioje aplinkoje, bet ir išsamiai susipažinti su muziejaus rūmų istorija, eksponatais. Už tai nuoširdžiai dėkojame Šiaulių „Aušros“ muziejaus edukatorių komandai.

Panevėžio regiono mokytojų susitikimas su menininkais vyko Juozo Miltinio dramos teatre lapkričio 4 d. Ilgametis šio teatro aktorius Laimutis Sėdžius supažindino dalyvius su teatro užkulisiais, pristatė nelengvą aktoriaus kūrybos procesą. Solistė Sigutė Trimakaitė ne tik pasidalino savo samprotavimais apie kūrybą ir meno reikšme ugdant jaunus žmones, bet ir padovanojo keletą dainų. Iš literatūros vertėjos Austėja Merkevičiūtė pasakojimo paaiškėjo, kad vertimas ypatingo kūrybingumo reikalaujantis darbas.

Seminarų „Menininkai – mokyklai“ ciklas prasidėjo Klaipėdoje, spalio 23 d. Klaipėdos universiteto Menų akademijos Mokomajame teatre. Čia mokytojai klausėsi rašytojo Mindaugo Valiuko, kino operatoriaus Algimanto Mikutėno ir režisieriaus, Menų akademijos profesoriaus Valentino Masalskio kūrybos įžvalgų. Mokomojo teatro scenoje pasirodė profesoriaus pirmo kurso studentai – muzikinė vaidybinė kompozicija sužavėjo organiškumu ir ekspresija.

Kiekvieno seminaro pabaigoje menininkai sulaukdavo nemažai mokytojų klausimų ir padėkų. O štai keletas autentiškų citatų iš jų refleksijos lapų:

Nebijoti priimti sprendimus, kad ir kokie jie būtų“.

Sužavėjo dizainerės laisvė, drąsa.“

Nustebino žmogiškųjų gebėjimų skalė, asmenybės įvairiapusiškumas.“

Kūryba vyksta šviesia galva. Įkvėpimas ateina bedirbant. Kūryba yra gyvenimo būdas. Kai prisilieti prie kūrybos, sustoti nebegali.“

Padariau sau išvadą, kad esu kūrybiškas žmogus ir kūrybingumo sampratą suprantu teisingai.“

Įdomu: kūrybinio proceso esmė. Kūrybinės minties transformacija, nepasitenkinimas, išgryninimo paieškos.“

Reikia išlaisvinti žmogų, kad jis atsiskleistų.“

Norėdamas ką nors sukurti, turi prisiversti sėsti ir kurti nuo pat ryto… laukti mūzos nėra laiko…“

Kūryba – santykis su savimi ir aplinka.“

Jei tikėsi, kad gali būti menininku – anksčiau ar vėliau juo tapsi.“