„Politikos kultūra ir moderni visuomenė: istorinės tapatybės aspektai“ paskaitos

Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė— mokykla. Mokymų dalyviai su baigimo pažymėjimais

Projekto AKIM partneris VšĮ Efektyvi politika džiaugiasi sėkminga projekto veiklos – Paskaitų-forumų „Politikos kultūra ir moderni visuomenė: istorinės tapatybės aspektai“ – pradžia. Pirmoji ciklo paskaita „Istorinės Lenkijos-Lietuvos Respublikos politinių idealų tąsa“ jau skaityta 10 Lietuvos savivaldybių mokyklų: Anykščiuose, Utenoje, Marijampolėje, Pasvalyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Raseiniuose, Ukmergėje, Palangoje ir Kelmės rajone, Šaukėnuose. Nors planuota paskaitose sulaukti po 50-60 kiekvienos savivaldybės vyresniųjų klasių moksleivių, bet visur rinkosi gerokai gausesnis mokinių būrys.

Šio renginių ciklo tikslas – stiprinti modernios visuomenės bruožų suvokimą stabilios XXI amžiaus geopolitinės tvarkos kontekste, skatinti pasididžiavimą savo valstybe bendrojo lavinimo mokyklų vyresniųjų klasių moksleivių tarpe, ugdyti viešųjų diskusijų kultūrą. Iš viso planuojama aplankyti 30 Lietuvos savivaldybių. Mokiniai bus pakviesti išklausyti iš viso 3 ciklo paskaitas.