Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos susirinkimas

Naująja Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininke tapo vertėja Rasa Maželytė-Matulevičienė 2012 m. sausio 24 d. įvyko ataskaitinis-rinkiminis Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos susirinkimas. 2012-2014 m. kadencijai pirmininko pareigas eiti išrinkta Rasa Maželytė-Matulevičienė, pakeitusi šias pareigas ėjusią Jurgitą Mikutytę.