Lietuvos meno kūrėjų asociacijai vadovaus fotomenininkas J. Staselis

LMKA prezidentas Jonas Staselis (kairėje) ir buvęs LMKA prezidentas Kornelijus Platelis

Lietuvos meno kūrėjų asociacijai nuo šiol ketverius metus vadovaus fotomenininkas Jonas Staselis. Jį vienbalsiai išrinko visuotinis meno kūrėjų organizacijų susirinkimas. Iki šiol asociacijai vadovavęs Kornelijus Platelis nebepretendavo į šias pareigas.

Naujai išrinktas meno kūrėjų prezidentu J. Staselis dėkodamas už kolegų pasitikėjimą ypatingą dėmesį savo kalboje skyrė meno svarbai mūsų gyvenime:

„Tikiu, kad bendra įvairių sričių kūrėjų šeima, susibūrusi į Lietuvos meno kūrėjų asociaciją, veikdama kartu atskleis mūsų šalies identiteto gaires leisiančias pajusti vienybę kuria dalijomės prieš trisdešimt metų kelyje į Lietuvos nepriklausomybę ir atvirą pasaulį. Menininkų kūriniai ugdo mus intelektualiai, brandina visuomeniškai ir tobulina kūrybiškumą.  Kūrybiškumą kuris padeda mums atrasti naujų sprendimų iš sudėtingų situacijų, vienoje jų ką tik atsidūrė visas pasaulis, kūrybiškumą kuris padeda mums atrasti bendraveikos su kitais ir bendrabūvio su mus supančiu pasauliu prasmes bei tikslus, kūrybiškumą, kuris žmonijai leis drąsiai pažvelgti į artėjančius technologijų iššūkius išsaugant žmogiškumą kaip vertybinį identitetą besikeičiančiame pasaulyje.“

Pristatydamas būsimą ketverių metų veiklos programa, naujasis LMKA prezidentas pasiūlė rengti kasmetinę mokslinę, socialinę, kūrybinę konferenciją, kurioje būtų ieškoma naujų atsakymų į klausimą, kokį impulsą bei naudą mūsų šalies ir visuomenės vystymuisi galėtų suteikti meno kūrėjai, kaip jie gali prisidėti prie visuomenės ir šalies tobulėjimo: nuo sąmoningos visuomenės iki gerovės valstybės. Anot J. Staselio, meno žmonės, siekdami eiti keliais žingsniais greičiau nei kasdienė pasaulio raida, tuo atskleidžiant ateities iššūkius, grėsmes ir visuomenės stiprybes, privalo atvirai ir drąsiai provokuoti visuomenę rimtiems klausimams ir atviriems atsakymams.

Vienas pagrindinių LMKA strateginių tikslų – visuomenei atskleisti, kad valstybės pripažinti meno kūrėjai nėra politikų minimi „kultūros darbuotojai“, kuriems žadami ir simboliškai didinami atlygiai ar gerinamos sąlygos. Dauguma meno kūrėjų dirba individualiai ar gaudami honorarus už kūrinius taip patys sukurdami sau darbo vietą ir išlaikydami patys save. Dauguma meno kūrėjų veikia nevyriausybiniame sektoriuje, tad „padidinimai” iki kūrėjų neatkeliauja, nes tik nedidelė jų dalis, labiau scenos menų atstovų, turi nuolatinius darbo santykius su valstybės finansuojamomis įstaigomis.

J. Staselis jau beveik du dešimtmečius vadovauja VšĮ „Lietuvos spaudos fotografų klubas“ . Jis yra dirbęs dienraščių „Lietuvos rytas“ ir  „Laikinoji sostinė“, žurnalo „Žmonės“ fotokorespondentu, iki dabar yra Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininko pavaduotojas. Anksčiau yra buvęs Lietuvos kultūros ir meno tarybos pirmininku, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo Tarybos pirmininku, Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininku, Europos menininkų tarybos (ECA) nariu ir iždininku. Daugiau nei dešimt metų jis yra asociacijos LATGA tarybos narys. Kūrybinė j. Staselio veikla – žurnalo „Fotografijos ratas“ redaktorius, World Press Photo fondo “Joop Swart Masterclass” nominavimo komiteto narys, Spaudos fotografijų festivalio „Vilniaus fotografijos ratas“ vadovas, projekto (konkursas, paroda, leidinys) „Lietuvos spaudos fotografija“ vadovas.

Lietuvos meno kūrėjų asociacija – nuo 1995 metų veikianti savarankiškų kūrybinių organizacijų sąjunga. Jos tikslas – koordinuoti meno kūrėjų ir jų organizacijų bendradarbiavimą Lietuvoje, atstovauti Lietuvos profesionalių menininkų ir literatų interesams užsienio šalyse, organizuoti menininkų ir politikų disputus dėl kultūros ir meno raidos. Nuo 1995 m. gegužės 28 d. LMKA atstovauja Lietuvos menininkus Europos menininkų konfederacijoje (European Council of Artists). Asociacija rengia konferencijas kultūros ir meno klausimais, teikia pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, dalyvauja menininkų programose, atlieka profesionaliojo meno programų ekspertizes, gina autorių teises. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija skiriama Lietuvos menininkams už išskirtinius profesionalaus meno kūrinius, paskelbtus per pastaruosius dvejus metus.

LMKA prezidentas Jonas Staselis (kairėje) ir buvęs LMKA prezidentas Kornelijus Platelis
LMKA prezidentas Jonas Staselis (kairėje) ir buvęs LMKA prezidentas Kornelijus Platelis