Lietuvos Meno Kūrėjų Asociacijos ataskaitinė metinė konferencija

LMKA taryba nutarė metinę ataskaitinę LMKA konferenciją surengti 2020 m. birželio 2 d., antradienį, 14.00 val. Lietuvos rašytojų sąjungos patalpose K. Sirvydo 6, Vilnius.

Delegatų į konferenciją siūlymo ir audito komisijos darbų atlikimo terminas – iki 2020 m. gegužės 25 d. Audito komisija: Dainius Radzevičius, Jonas Rudzinskas, Audronė Žigaitytė-Nekrošienė.

Kandidatus į LMKA prezidentus siūlo LMKA tarybos nariai, terminas – 2020-05-25.

Kandidatas į LMKA prezidentus turi pateikti: gyvenimo aprašymą, veiklos programą.

Pasiūlymus dėl rezoliucijų siųsti iki 2020 m. gegužės 25 d.

Visus pasiūlymus siųsti adresu: info@lmka.lt

Konferencijos darbotvarkės projektas:

Dalyvių registracija 13.30.

I dalis 14.00 val.

Liaudies meno atspindžiai šiuolaikiniame mene ir tarpdisciplininiuose projektuose“ Pranešėjai: architektai Asta ir Gintaras Prikockiai; dailėtyrininkas dr.Vytautas Tumėnas. Pranešimo trukmė 15 min.

Diskusija.

Kavos pertrauka

II dalis 15.00 val.

1. Dalyvių registracija. Sekretoriaus (-ės)  rinkimai.

2. Informacija apie kvorumą.

3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

4. Reglamento tvirtinimas.

5. Asociacijos prezidento ataskaita.

6. Audito komisijos ataskaita.

7. LMKA tarybos narių tvirtinimas.

8. Pretendentų į LMKA prezidento postą pasisakymai.

7. Asociacijos prezidento rinkimai.

8. Rezoliucijų priėmimas.

9. Kiti klausimai.

Konferencijos užbaigimas.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos menininkų konferenciją „Teisinė ir socialinė menų aplinka Baltijos šalyse“, numatytą rengti Vilniuje 2020-06-05, atidėti. Dėl vietos ir darbotvarkės spręsti vėliau pagal būsimas aplinkybes.