Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premijos nuostatai

LIETUVOS MENO KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS PREMIJA
PAGRINDINIAI NUOSTATAI

  1. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (LMKA) premija skiriama Lietuvos menininkams už išskirtinius profesionalaus meno kūrinius, paskelbtus per pastaruosius dvejus kalendorinius metus.
  2. Premijos kandidatus iki rugsėjo 30 d. kasmet siūlo Lietuvos meno kūrėjų organizacijos, aukštosios mokyklos (universitetai), kultūros ir meno institucijos bei patys meno kūrėjai. Teikimas laisva forma, argumentuojant, už ką siūloma skirti premiją, kartu privaloma pateikti kandidato/ės kūrybinę biografiją.
  3. Premijos kandidatus svarsto ir iki spalio 15 d. sprendimą dėl laureato vardo suteikimo ir prizo paskyrimo priima asociacijos taryba.
  4. Premija skiriama kasmet ir įteikiama laureatui iki kitų metų sausio 15 dienos.
  5. Premijos fondas – asociacijos narių narystės mokestis, valstybės finansavimas ar parama.
  6. Laureatui įteikiamas laureato diplomas ir piniginis prizas (vienas tūkstantis penki šimtai eurų).
  7. Asociacijos premija tam pačiam menininkui antrąsyk neskiriama.
  8. Kandidatų pateikimo ir svarstymo datos bei premijos suma išlieka kaip numato šie nuostatai, jei tais metais LMKA Taryba nenutaria kitaip.

Siūlymai siunčiami į el.p.: info@lmka.lt bei lmka.rsvp@gmail.com
Papildomą informaciją galima siųsti į Asociacijos būstinę: K. Sirvydo g. 6, 01101 Vilnius.

LMKA prezidentas
Jonas Staselis

Vilnius, 2022-10-24