Lietuvos rašytojų sąjungos pozicija dėl tarptautinės organizacijos sprendimo

Lietuvos rašytojų sąjungos pozicija dėl tarptautinės organizacijos sprendimo
Nuotraukos autorius: Maxim Dondyuk

Lietuvos rašytojų sąjungos pozicija dėl H. K. Anderseno vaikų literatūros apdovanojimo komisijos pirmininkės paskyrimo

2023 m. sausio 5 d.

Lietuvos rašytojų sąjunga, kuriai priklauso nemažai vaikams rašančių rašytojų (tarp jų yra ir IBBY Lietuvos skyriaus narių), smerkia Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) sprendimą prestižinio Hanso Christiano Anderseno vaikų literatūros apdovanojimo pirmininke patvirtinti iliustruotoją iš Rusijos Anastasiją Archipovą, Maskvos menininkų asociacijos (MOCX), kuri šiuo metu aktyviai propaguoja Rusijos karo agresiją Ukrainoje, valdybos narę.

Anastasija Archipova atstovauja organizacijai, šlovinančiai, kaip didvyrius, Rusijos karius, baudžiančius Ukrainos „nacius“, organizacijai, kuriančiai ir propaguojančiai vaizdo įrašus, populiarinančius „specialiąją karinę operaciją“, karo šauktinių mobilizacijos kampaniją.

Mes manome, kad Maskvos menininkų asociacijos atstovams apskritai ne vieta IBBY organizacijoje. Laikas būtų sekti Europos Tarybos – seniausios Europos valstybes vienijančios organizacijos, kuri jau 2022 metų kovo mėnesį pašalino Rusiją kaip narę – pavyzdžiu.

Lietuvos meno kūrėjų asociacija, kuriai priklauso Lietuvos rašytojų ir kitos kūrybinės sąjungos, jau 2022 metų balandžio 4 dieną, reaguodama į Rusijos karių įvykdytas civilių žmonių žudynes Bučoje, kreipėsi „į kolegas ir Lietuvos vadovybę siūlydama nedelsiant „uždaryti dangų“ bet kokiai ir bet kokia forma skleidžiamai rusiškai kultūrai ir menui, nes jie tapatinasi su nusikaltimais žmoniškumui“. Deja, bet nedaug kas išgirdo ir suprato LMKA poziciją,  tuo tarpu agresorius, toliau žudydamas civilius Ukrainos gyventojus, sprogdindamas bibliotekas ir teatrus, sėkmingai taiko ir savo „minkštąją galią“ – visais įmanomais būdais bruka rusų kultūrą, siųsdamas į Vakarų Europos šalis visų sričių savo kultūros atstovus ir menininkus.

Lietuvos rašytojų sąjunga pakartotinai sako: mes privalome visose šalyse, visi  vieningai „uždaryti dangų“ rusiškai kultūrai ir menui „iki bus visiškai atstatytas 1994 m. Budapešto memorandumu numatytas Ukrainos žemių vientisumas, išvestas paskutinis agresoriaus kareivis ir visa ginkluotė bei tarptautinio Tribunolo nustatyta, o agresoriaus prisiimta atsakomybė: nuo kada, kaip ir kiek Rusija bei jos žmonės mokės reparacijas Ukrainai; kada realiai įsigalios ir bus pradėtos vykdyti bausmės šio genocido organizatoriams ir vykdytojams. Ir tik tada, kai bus atlikti šie veiksmai, svarstyti uždaryto dangaus rusiškai kultūrai ir menui atvėrimą“.

Mes kartojame: atsipeikėkime! „Nužmogėję padarai, vykdantys Ukrainoje gyvenančių tautų genocidą, atsirado ne tyrlaukiuose, juos išaugino ir suformavo Rusija ir jos „didžioji“ kultūra. Todėl už karių ir jiems vadovaujančių karo vadų veiksmus privalo atsakyti valstybė bei tauta, nes civilius kankinanti ir žudanti kariuomenė – tos valstybės, tos tautos dalis. Taip buvo po Antrojo pasaulinio karo, taip privalo būti ir šį kartą“.

Tie, kurie pritarė ir pritaria, kad Hanso Christiano Anderseno vaikų literatūros apdovanojimo pirmininke būtų Anastasija Archipova, – palaiko Maskvos menininkų asociacijos vykdomą karo propagandą ir pateisina Rusijos agresiją Ukrainoje – vaikų ir suaugusiųjų žudymą, Ukrainos kultūros ir kalbos naikinimą, bibliotekų ir teatrų griovimą ir visą jau dešimt mėnesių vykdomą smurtą prieš civilius gyventojus.

Lietuvos rašytojų sąjunga

https://rasytojai.lt/lietuvos-rasytoju-sajungos-pozicija-del-h-k-anderseno-vaiku-literaturos-apdovanojimo-komisijos-pirmininkes-paskyrimo/