LMKA kuriamame Neringos bendruomenės forume

2012 m. sausio 17 d. vykusiame LMKA tarybos posėdyje buvo aptariamas asociacijos dalyvavimas Neringos bendruomenės forume. Svečio teisėmis posėdyje dalyvavo kraštovaizdžio architektas Alvydas Mituzas, kuris ir pristatė forumo misiją bei tikslus.

Neringiškių iniciatyva steigiama nepolitinė ir nevyriausybinė organizacija sieks Neringos savivaldybės kaip nacionalinio parko ir Pasaulio paveldo vietovės harmoningo vystymo. Forume dalyvauja Neringos savivaldybėje registruotos asociacijos, visuomeninės organizacijos, gyventojai, su Neringa susiję ir gerai Neringos specifiką žinantys žymūs Lietuvos specialistai, mokslo, meno ir kitų specialybių Neringą gerbiantys ir vertinantys žmonės. Planuojama, kad forumas aktyviai dalyvaus ieškant galimybių teikti paraiškas Europos Sąjungos fondų paramai bendruomeniškumo skatinimui gauti. Sieks skleisti objektyvią informaciją ir teisingą požiūrį apie Neringos situaciją, atstovaus šio krašto bendruomenei.

Pagrindinė Neringos bendruomenės forumo misija – išsaugoti Neringą ateičiai, neatimant jos iš žmonių.

Tikslai: Neringos savivaldybės kaip nacionalinio parko ir Pasaulio paveldo vietovės reikalavimų užtikrinimo – kultūros ir gamtos paveldo interesų išsaugojimo bei tvarios plėtros vadovaujantis stojimo į Pasaulio paveldo sąrašą dokumentuose numatytais principais; Neringos, kaip kurorto statusą ir senas kurortines tradicijas turinčios savivaldybės sveikatinimo ir rekreacinio vystimosi interesų bei gerovės užtikrinimo, teritorijos vystimosi patirties ir progresyvių idėjų perimamumo, tolesnio plėtojimo grindžiant moksliniais kriterijais; Kuršių nerijos gyventojų, lankytojų ir saugomos teritorijos interesų tenkinimo – integralaus požiūrio į Neringos savivaldybės teritorijos ekonominį-socialinį vystymą. Objektyvios informacijos ir teisingo požiūrio apie Neringos situaciją skleidimo, bendruomenės nuomonės reiškimo. Ne viena kūrybinė sąjunga Neringoje vykdo įvairaus pobūdžio projektus bei kitą veiklą, todėl LMKA tarybos nariai palankiai vertino Neringos bendruomenės forumo steigimą ir nutarė jame dalyvauti.