Metinė ataskaitinė LMKA konferencija

Lietuvos meno kūrėjų asociacijos taryba praneša apie metinę ataskaitinę konferenciją, kuri vyks 2014 m. balandžio 7 d. 15 val. adresu: K.Sirvydo 6, Vilnius. Darbotvarkė: 1. Dalyvių registracija. Sekretorės rinkimai. 2. Informacija apie kvorumą. 3. Asociacijos prezidento ataskaita. 4. Audito komisijos ataskaita. 8. Naujų tarybos narių tvirtinimas. 9. Rezoliucijų priėmimas. 10. Kiti klausimai. Apie konferencijos delegatus prašome pranešti LMKA sekretorei info @ lmka.lt iki 2014-04-02.