PASKIRTA LIETUVOS MENO KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS PREMIJA


Lietuvos meno kūrėjų asociacija savo kasmetinę premiją skiria Lietuvos menininkams už išskirtinius profesionalaus meno kūrinius, paskelbtus per pastaruosius dvejus metus. Š. m. gruodžio 12 d. LMKA taryba, remdamasi slapto balsavimo rezultatais, nusprendė, kad šių metų premija atitenka vertėjui Pranui Bieliauskui už reikšmingus šiuolaikinės prancūzų, šveicarų, italų ir ispanų prozos vertimus, tęsiant ilgametį nuoseklų darbą pavyzdinio meninio vertimo baruose. Premijos laureatui skiriama piniginė 1500 EUR premija. 2019 m. premijai gauti Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba buvo pristačiusi ir Kęstučio Navako kandidatūrą už knygas „Net ne“ (eilėraščiai, 2018), „Privatus gyvulėlių gyvenimas“ (romanas, 2018) ir „Lyrika plius“ (sudarymas, 2019).