Profesorės Tatjanos Romaškinos jubiliejus

ŽURNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzika. Jubiliejus
AUTORIUS: Jūratė Karosaitė

DATA: 2012-12

 Profesorės Tatjanos Romaškinos jubiliejus

Jūratė Karosaitė

Spalio 26 d. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Instrumentinės muzikos katedros profesorė Tatjana Romaškina surengė savo jubiliejinį vakarą. Paklausyti puikios pianistės ir pedagogės susirinko nemažas būrys jos talento gerbėjų, katedros kolegų, konservatorijos ir muzikos mokyklų pedagogų, studentų, moksleivių, draugų.

Koncerto programa atspindėjo įvairiapusę profesorės veiklą. Jubiliatė, skambindama A. Borodino „Mažąją siuitą“, F. Chopino Barkarolę Fis-dur, op. 60, bei A. Skriabino Etiudus, op. 8, Nr. 10 Des-dur, Nr. 12 dis-moll, demonstravo virtuozišką instrumento valdymą, meninio mąstymo brandą bei artistinį žavesį. T. Romaškinos ansamblistės meistriškumas atsiskleidė kartu su prof. Valentina Vadokliene atliekant S. Rachmaninovo romansus „Sapnas“, „Aš laukiu tavęs“, „Netikėk man, drauge…“.

Koncertą tęsė įspūdingas profesorės mokinių ir studentų, tarptautinių konkursų laureatų, pasirodymas. Skambėjo fortepijoninių duetų – A. Daunoravičiūtės ir K. Budvytytės, N. Navakaitės ir D. Stankevičiūtės bei A. Šileikaitės atliekami S. Rachmaninovo kūriniai. Šio gražaus jubiliejinio vakaro pabaigoje W. Ganzo „Koncertinį galopą“, aranžuotą pianistų ansambliui, profesorė atliko drauge su savo kolegomis – Instrumentinės muzikos katedros pianistais.

Tatjana Romaškina gimė 1952 m. Ukrainoje, Mariupolio mieste. Pirmoji jos fortepijono mokytoja buvo N. Zakandina-Rudnik, garsiojo rusų pianisto ir pedagogo V. Safonovo mokinė. Studijavo Rusijos muzikos akademijoje Maskvoje bei tos pačios aukštosios mokyklos meno aspirantūroje, prof. T. Gutmano, H. Neihauzo auklėtinio, fortepijono klasėje. Baigusi dėstė Tolimųjų Rytų muzikiniame pedagoginiame institute Vladivostoke (Rusija) ir Donecko S. Prokofjevo muzikos akademijoje (Ukraina). Prieš 26 metus atvyko į Klaipėdą ir pradėjo dirbti tuometinės Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų (dabar – KU Menų fakultetas) Fortepijono katedroje bei J. Karoso muzikos mokykloje. Profesorė, mokytoja ekspertė ir toliau tebesidarbuoja šiose mokymo įstaigose.

T. Romaškina aktyviai koncertuoja, rengia vis naujas programas. Per 35 kūrybinio darbo metus ji dalyvavo per 450 koncertų, pasirodė tarptautiniuose festivaliuose „Marių klavyrai“, „Klaipėdos muzikos pavasaris“, „Kopa“, „Didžiajame muzikų parade“, Tarptautinio susivienijimo „XXI a. muzika ir švietimas“ koncertuose ir kt. Pastarąjį dešimtmetį profesorė daug koncertavo užsienyje: Vokietijoje (Bonoje, Potsdame, Augsburge, Frankfurte prie Maino), Rusijoje (Maskvoje, Sankt Peterburge, Didžiajame Novgorode, Kaliningrade), Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Suomijoje, Danijoje, Graikijoje, Italijoje. T. Romaškinos atlikimą aukštai vertina kolegos iš užsienio šalių. Susivienijimo „XXI a. muzika ir švietimas“ prezidentė prof. J. Tkač rašė: „T. Romaškina – ryški, talentinga atlikėja. Jos skambinimas pasižymi aukštu meistriškumu, išskirtiniu individualumu.“

Pianistės repertuaras – nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos. Svarbią vietą jame užima aukščiausio pianistinio meistriškumo reikalaujantys kūriniai: vėlyvosios L. van Beethoveno sonatos, R. Schumanno „Simfoniniai etiudai“, F. Chopino, A. Skriabino ir S. Prokofjevo sonatos, F. Liszto opusai ir kt. Beje, atlikėja didelį dėmesį skiria Klaipėdos kompozitorių kūrybai. Jos repertuare yra J. Domarko, A Remesos kūrinių, ji buvo pirmoji P. Fledžinsko, Z. Virkšo, R. Šileikos, N. Mūdrajos-Eager opusų atlikėja.

Kaip solistė T. Romaškina nemažai koncertavo su kameriniu ir simfoniniu orkestrais. Su Klaipėdos kameriniu ji skambino J. S. Bacho, W. A. Mozarto koncertus fortepijonui ir orkestrui, A. Bružo koncertą 2 fortepijonams ir orkestrui, ukrainiečių kompozitoriaus J. Laniuko koncertą. Gražus kūrybinis bendradarbiavimas ją sieja su Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru ir jo vadovu S. Domarku. Su šiuo kolektyvu pianistė atliko L. van Beethoveno, N. Rimskio Korsakovo, M. Ravelio, E. Griego fortepijoninius koncertus. Ypač didelė sėkmė ir publikos ovacijos lydėjo pianistę drauge su S. Domarku atliekant B. Britteno Koncertą fortepijonui D-dur, op. 13, Nacionalinėje filharmonijoje Vilniuje.

Apibūdindama T. Romaškinos atlikimą prof. D. Kšanienė rašė: „Pianistei būdingas jautrus stiliaus pojūtis, muzikavimo kultūra, techninis laisvumas, virtuoziškumas, racionalaus ir emocionalaus pradų pusiausvyra. Stambios formos kūrinių (koncertai fortepijonui su orkestru) atlikimas visada stebina puikiu architektonikos pojūčiu, ansambliškumu, muzikinio mąstymo logika.“

Profesorė labai mėgsta ansamblinį muzikavimą. Ji dažnai koncertuoja su įvairiais solistais instrumentininkais ir dainininkais, akompanuoja savo studentams. Yra muzikavusi su MF profesoriais V. Tetensku, V. Bružu, smuikininkais A. Stulgiu, fleitininku V. Gelgotu, klarnetininku A. Doveika, perkusininku S. Astrausku, dainininkais V. Kurnicku, A. Kozlovskiu, atlikėjais iš užsienio. Drauge su doc. I. Maknavičiene surengė per 30 fortepijoninio dueto koncertų aukštųjų muzikos mokyklų salėse Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Suomijoje. Šiltas kūrybinis bendradarbiavimas jubiliatę sieja su dainininke prof. V. Vadokliene. Prasidėjęs koncertu Vilniaus „Vartų“ galerijoje, jis tęsiasi jau beveik 2 dešimtmečius. Per tą laiką drauge parengta nemažai įsimintinų koncertų programų: „Mums žvaigždės mirgėjo…“, „Menu akimirką žavingą“, „Kerintys rudens garsai“ ir kt. Koncertuota ne tik daugelyje Lietuvos miestų, bet ir Vokietijoje, Rusijoje.

Prof. T. Romaškinos meistriškumas ryškiai atsispindi kompaktinėje plokštelėje „Parallels“, kurioje drauge su doc. I. Maknavičiene įrašyti J. Domarko, M. K. Čiurlionio, J. S. Bacho, M. Infante kūriniai fortepijoniniam duetui, ir plokštelėje ,,Tavo upė“, kurioje skamba M. K. Čiurlionio, Z. Virkšo, A. Skriabino, F. Schuberto ir F. Liszto, F. Chopino kūriniai fortepijonui. Nemažai pianistės įrašų yra Lietuvos, Rusijos ir Ukrainos radijo fonduose.

Labai svarbią vietą T. Romaškinos kūrybinėje biografijoje užima pedagoginė veikla. Profesorės studentai ir moksleiviai 35 kartus tapo tarptautinių konkursų laureatais. Klaipėdos J. Karoso muzikos mokykloje ji išugdė 7 tarptautinių konkursų I premijų laureates A. Šileikaitę ir D. Stankevičiūtę; 2 konkursų laureates A. Geifman ir O. Konkovą; 3 tarptautinių konkursų laureatę A. Žagaraitę. Nemažiau įspūdingi ir profesorės auklėtinių iš KU Menų fakulteto pasiekimai: studentės J. Arutiunova, K. Budvytytė ir A. Daunoravičiūtė laimėjo pirmąsias vietas Tarptautinio susivienijimo „XXI a. menas ir švietimas“ rengiamuose konkursuose Suomijoje, Austrijoje ir Italijoje. Studentės J. Brun, O. Petrova, V. Khlebnikova ir N. Navakaitė tapo to paties forumo rengiamų konkursų Danijoje, Ukrainoje, Italijoje, Prancūzijoje, Graikijoje ir Suomijoje laureatėmis ir diplomantėmis. Studentė J. Ščerbatova laimėjo II vietą tarptautinio studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurse, o A. Ivanova, L. Fedčenko ir I. Tiškienė tapo šio konkurso diplomantėmis.

Profesorė nuolat rengia savo klasės koncertus, jos studentai groja su Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru „Jaunųjų talentų“ ir „Žvaigždučių“ koncertuose, laimi prizines vietas kūrybinėse olimpiadose, dalyvauja festivaliuose, seminaruose, įvairiuose muzikiniuose projektuose.

Prof. T. Romaškina sėkmingai derina kūrybinę, pedagoginę ir metodinę veiklą. Ji yra tarptautinio muzikų susivienijimo „XXI a. muzika ir švietimas“ narė, pastaruosius 12 metų aktyviai dalyvauja susivienijimo rengiamuose forumuose įvairiose Europos šalyse. Profesorė skaitė pranešimus susivienijimo rengiamose mokslinėse-metodinėse konferencijose, vedė meistriškumo pamokas ir autorinius seminarus, dalyvavo apskritojo stalo diskusijose, dirbo forumo konkursų vertinimo komisijose.

Pasiekusi profesines aukštumas ir pripažinimą, Jubiliatė liko kukli, draugiška, nuoširdi. Ji gerbiama ir mylima mokinių ir studentų, katedros kolegų, visos universiteto bendruomenės, vertinama kolegų muzikų Lietuvoje ir už jos ribų.

Už nuopelnus rengiant jaunuosius laureatus prof. T. Romaškina daug kartų apdovanota Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo pirmininko, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos muzikų rėmimo fondo, Klaipėdos miesto mero, Klaipėdos universiteto garbės ir padėkos raštais bei premijomis.

Jubiliejinio vakaro metu buvo perskaitytos kultūros bei švietimo ir mokslo ministrų padėkos, KU rektoriaus sveikinimas. Profesorę sveikino KU Menų fakulteto ir J. Karoso muzikos mokyklos vadovai, katedros kolegos, absolventai, studentai, mokiniai, draugai, linkėjo puikios sveikatos, neišsenkančios energijos, kūrybinės sėkmės.