Sąlyginės figūros Kosto Ostrausko dramose

Prieš daugiau nei metus Lietuvos literatūros pasaulis neteko išeivijos literatūros istoriko ir kritiko, savito teatro kūrėjo, dramaturgo Kosto Ostrausko (1926–2012). Jis nuo šeštojo dešimtmečio pradžios pirmasis iš lietuvių dramos kūrėjų ėmėsi puoselėti naująsias dramos tradicijas, avangardizmą, kurti absurdo, postmoderniąsias dramas ir lietuvių dramaturgijoje įtvirtino paradokso situaciją. Konfliktą kūriniuose dažnai nustelbia būties problematika, sutelkta į iracionalią, neretai paradoksalią situaciją, kurios vidinę įtampą kuria minties raidos dinamika, o ne draminio įvykio plėtotė. Dažnoje K. Ostrausko dramoje pastebimas ir iki tol lietuvių dramaturgijai ne itin būdingas reiškinys – vietoj tradicinių personažų įterpiamos metaforinės figūros.Prieš daugiau nei metus Lietuvos literatūros pasaulis neteko išeivijos literatūros istoriko ir kritiko, savito teatro kūrėjo, dramaturgo Kosto Ostrausko (1926–2012). Jis nuo šeštojo dešimtmečio pradžios pirmasis iš lietuvių dramos kūrėjų ėmėsi puoselėti naująsias dramos tradicijas, avangardizmą, kurti absurdo, postmoderniąsias dramas ir lietuvių dramaturgijoje įtvirtino paradokso situaciją. Konfliktą kūriniuose dažnai nustelbia būties problematika, sutelkta į iracionalią, neretai paradoksalią situaciją, kurios vidinę įtampą kuria minties raidos dinamika, o ne draminio įvykio plėtotė. Dažnoje K. Ostrausko dramoje pastebimas ir iki tol lietuvių dramaturgijai ne itin būdingas reiškinys – vietoj tradicinių personažų įterpiamos metaforinės figūros.
Skaityti daugiau

1975-aisiais, užbaigus „Čičinską“…

Esame dėkingi Romui Sakadolskiui už galimybę pasiūlyti savaitraščio skaitytojams archyvinį pokalbį su ką tik mus palikusiu išeivijos dramaturgu Kostu Ostrausku – tai radijo „Amerikos balsas“ įrašas, darytas, regis, 1975 m. Ostrauską kalbina Jurgis Blekaitis. „Amerikos balso“ archyvo medžiaga šiuo metu skaitmeninama Valstybės archyve. Esame dėkingi Romui Sakadolskiui už galimybę pasiūlyti savaitraščio skaitytojams archyvinį pokalbį su ką tik mus palikusiu išeivijos dramaturgu Kostu Ostrausku – tai radijo „Amerikos balsas“ įrašas, darytas, regis, 1975 m. Ostrauską kalbina Jurgis Blekaitis. „Amerikos balso“ archyvo medžiaga šiuo metu skaitmeninama Valstybės archyve.
Skaityti daugiau