Kauno fotoklubas šiandien

ŽURNALAS: FOTOGRAFIJA
TEMA: Fotografija Kaune
AUTORIUS: Kristina Valasevičienė
DATA: 2013-12

Kelerius metus Kauno fotografijos entuziastai, bendravę ir eksponavę savo nuotraukas portale Efoto.lt ir rinkdavęsi į ketvirtadieninius susitikimus, nusprendė savo susibūrimus „įvilkti“ į kitokį rūbą – įteisinti ir jau oficialiu vardu plėtoti savo veiklą, taip pratęsiant dar 1963 metais įkurto ir su pertraukomis veikusio Kauno fotoklubo tradicijas. Pastarasis išugdė ne vieną Lietuvoje ir pasaulyje garsų menininką, tarp kurių A. Macijauskas, V. Luckus, V. Butyrinas, R. Maleckas ir daugelis kitų.

Atkurtas fotoklubas pirmą kartą Kauno visuomenei viešai prisistatė 2010 m. gegužės 26 d. VDU galerijoje „101“. Tąkart klubo pirmininkas Erlandas Kėvalas papasakojo apie klubo viziją ir planus – organizuoti klubiečių susitikimus, rengti konkursus, dalytis tarpusavio patirtimi, kviestis žinomus fotomenininkus, organizuoti klubo narių fotoparodas. Taip pat užsiimti šviečiamąja veikla – organizuoti teminius seminarus, kursus, rengti paskaitas.

Nuo pat pirmųjų klubo gyvavimo dienų jo nariais tapo virš trisdešimt fotomėgėjų, vėliau skaičius perkopė ir šešiasdešimt. Į ketvirtadieninius susitikimus tiek nesusirenka, bet aktyvus bendravimas vyksta nuolat. Vien fotografijos konkursų įvairiausiomis temomis jau surengta virš penkiasdešimties. Konkursai paprastai vyksta kas dvi savaites, pertraukos daromos tik vasaros metu. Visi norintieji fotografuoja ar archyvuose suranda niekur nepublikuotą darbą paskelbta tema. Susitikimo metu atsiųsti darbai peržiūrimi ir vertinami kiekvieno susitikimo dalyvio nuo 1 iki 10 balų. Balai susumuojami ir taip išaiškinamas nugalėtojas, kuris apdovanojamas diplomu, o dažnai ir rėmėjo prizu. Šią gražią tradiciją iš Kauno fotoklubo perėmė ir kitų miestų, vėliau susikūrę Vilniaus ir Klaipėdos, fotoklubai. Buvo surengtas ir bendras trimiesčio konkursas, kai balsai buvo skaičiuojami ir nugalėtojai skelbiami naudojantis „Skype“ vaizdo ryšiu. Iš keleto tokių konkursų gimė ir parodos.

Nuo klubo gyvavimo pradžios suorganizuotos šešios bendros klubo narių parodos. Kai kurios iš jų, plėtojant bendradarbiavimą tarp Lietuvos fotoklubų, buvo eksponuotos ir kituose miestuose. Šiuo metu 2012 metų ataskaitinė klubo narių darbų paroda kabo vilniečių globojamose erdvėse. Savo asmenines parodas surengė ir keletas klubo narių: Žilvinas Glušinskas, Dainius Stubra, Jurgita Genytė, Kristina Valasevičienė, Erlandas Kėvalas, Dainius Čėpla.

Kauno fotoklubas taip pat aktyviai įsitraukia ir į įvairius jungtinius projektus. Pirmasis tokio pobūdžio buvo fotoklubo ir Kauno Europos informacijos centro „Europe Direct“ bendras projektas „Ar mūsų gamta kaista?“, įgyvendintas 2010 m. pavasarį. Jo tikslas – per meninę raišką atkreipti visuomenės dėmesį į klimato kaitos problemą, paskatinti susimąstyti apie žmogaus daromą žalą aplinkai, didinti ekologinį sąmoningumą ir atsakingumą. Projektas prasidėjo Kauno fotoklubo organizuotu įvadiniu seminaru, kuriame įžymūs fotografai T. Kauneckas ir S. Žvirgždas dalijosi patirtimi, kaip sukurti reportažą ir fotografuoti peizažus, buvo apžvelgti ES aplinkosauginiai veiksmai. Daugiau nei mėnesį vykusiam konkursui fotografijos profesionalai ir mėgėjai iš visos Lietuvos pristatė keturiasdešimt keturis darbus. Iš dvidešimt geriausių ir labiausiai temą atskleidžiančių darbų buvo parengta ekspozicija Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.

Kitas bendras projektas įgyvendintas kartu su Vilniaus miesto savivaldybe 2012 m. pavasarį. Kauno fotoklubo narių darbų paroda apie Kauną buvo eksponuota Vilniaus miesto savivaldybėje, o vilniečių klubo „Fotyvas“ apie Vilnių – Kauno mieste.

Gausiai klubo nariai dalyvauja įvairiuose su fotografija susijusiuose renginiuose. Kasmet aplankomi festivalio „Kaunas photo“ renginiai ir parodos, vykstama į fotomenininkų seminarą Nidoje, dalyvaujama kolegų iš kitų miestų organizuojamuose seminaruose, renginiuose ir parodose, palaikomi glaudūs ryšiai su KTU fotostudija (aktyviai dalyvauta KTU fotostudijos 35-mečio renginiuose 2012 m. rudenį, kasmetiniame renginyje „Absurdas“), Vilniaus fotoklubu „Fotokablys“ (keičiamasi parodomis, dalyvaujama vieni kitų organizuojamuose seminaruose ir iškylose), Klaipėdos fotoklubu „50 mm“, Kėdainių fotodraugija.

Nepamirštama užsiimti šviečiamąja veikla ir klubo viduje. Jau pirmais metais buvo surengti fotografijos kursai pradedantiesiems, kuriuos lankė 24 klubo nariai. Per tris klubo gyvavimo metus suorganizuota per dvidešimt miniseminarų, kuriuose patyrę klubo nariai dalijosi savo patirtimi: Žilvinas Glušinskas vedė praktinį užsiėmimą apie cianotipiją, Erlandas Kėvalas pasakojo apie makrofotografiją, Romualdas Kairys apie natiurmorto, o Vladas Dobrovolskis – apie portreto fotografavimo subtilybes, Vidmantas Jankauskas skaitė paskaitą apie šviesą.

Į susitikimus buvo kviečiami žymūs fotografai ir lektoriai: Stanislovas Žvirgždas, Tomas Kauneckas, Herkus Milaševičius, Vėtrė Antanavičiūtė, Flavijus Pilyponis, Laima Geležiūtė, Stasys Šakarvis, Albertas Pocejus ir kiti.

Kurį laiką klubo nariai rinkosi, bendravo ir renginius organizavo miesto kavinėse. O nuo 2012 metų pavasario Kaune pradėjus veikti Fluxus Ministerijai, klubas jos patalpose įsirengė studiją.

Klubo veikloje dalyvauja įvairiausių profesijų žmonės (verslininkai, gydytojai, IT specialistai, teisininkai ir kiti), atstovaujantys įvairiausius fotografijos žanrus, tačiau juos visus vienija bendras pomėgis fotografijai. Tiesa, kartais požiūris į fotografiją gali ir išsiskirti, tuomet fotografijos mylėtojai pasirenka kitą draugiją ar sukuria savo klubą. Bet tai nėra blogai – kuo daugiau vietų susiburti fotomėgėjams, tuo didesnis fotografijos populiarinimas.

ŽURNALAS: FOTOGRAFIJA
TEMA: Fotografija Kaune
AUTORIUS: Kristina Valasevičienė
DATA: 2013-12

Kelerius metus Kauno fotografijos entuziastai, bendravę ir eksponavę savo nuotraukas portale Efoto.lt ir rinkdavęsi į ketvirtadieninius susitikimus, nusprendė savo susibūrimus „įvilkti“ į kitokį rūbą – įteisinti ir jau oficialiu vardu plėtoti savo veiklą, taip pratęsiant dar 1963 metais įkurto ir su pertraukomis veikusio Kauno fotoklubo tradicijas. Pastarasis išugdė ne vieną Lietuvoje ir pasaulyje garsų menininką, tarp kurių A. Macijauskas, V. Luckus, V. Butyrinas, R. Maleckas ir daugelis kitų.

Atkurtas fotoklubas pirmą kartą Kauno visuomenei viešai prisistatė 2010 m. gegužės 26 d. VDU galerijoje „101“. Tąkart klubo pirmininkas Erlandas Kėvalas papasakojo apie klubo viziją ir planus – organizuoti klubiečių susitikimus, rengti konkursus, dalytis tarpusavio patirtimi, kviestis žinomus fotomenininkus, organizuoti klubo narių fotoparodas. Taip pat užsiimti šviečiamąja veikla – organizuoti teminius seminarus, kursus, rengti paskaitas.

Nuo pat pirmųjų klubo gyvavimo dienų jo nariais tapo virš trisdešimt fotomėgėjų, vėliau skaičius perkopė ir šešiasdešimt. Į ketvirtadieninius susitikimus tiek nesusirenka, bet aktyvus bendravimas vyksta nuolat. Vien fotografijos konkursų įvairiausiomis temomis jau surengta virš penkiasdešimties. Konkursai paprastai vyksta kas dvi savaites, pertraukos daromos tik vasaros metu. Visi norintieji fotografuoja ar archyvuose suranda niekur nepublikuotą darbą paskelbta tema. Susitikimo metu atsiųsti darbai peržiūrimi ir vertinami kiekvieno susitikimo dalyvio nuo 1 iki 10 balų. Balai susumuojami ir taip išaiškinamas nugalėtojas, kuris apdovanojamas diplomu, o dažnai ir rėmėjo prizu. Šią gražią tradiciją iš Kauno fotoklubo perėmė ir kitų miestų, vėliau susikūrę Vilniaus ir Klaipėdos, fotoklubai. Buvo surengtas ir bendras trimiesčio konkursas, kai balsai buvo skaičiuojami ir nugalėtojai skelbiami naudojantis „Skype“ vaizdo ryšiu. Iš keleto tokių konkursų gimė ir parodos.

Nuo klubo gyvavimo pradžios suorganizuotos šešios bendros klubo narių parodos. Kai kurios iš jų, plėtojant bendradarbiavimą tarp Lietuvos fotoklubų, buvo eksponuotos ir kituose miestuose. Šiuo metu 2012 metų ataskaitinė klubo narių darbų paroda kabo vilniečių globojamose erdvėse. Savo asmenines parodas surengė ir keletas klubo narių: Žilvinas Glušinskas, Dainius Stubra, Jurgita Genytė, Kristina Valasevičienė, Erlandas Kėvalas, Dainius Čėpla.

Kauno fotoklubas taip pat aktyviai įsitraukia ir į įvairius jungtinius projektus. Pirmasis tokio pobūdžio buvo fotoklubo ir Kauno Europos informacijos centro „Europe Direct“ bendras projektas „Ar mūsų gamta kaista?“, įgyvendintas 2010 m. pavasarį. Jo tikslas – per meninę raišką atkreipti visuomenės dėmesį į klimato kaitos problemą, paskatinti susimąstyti apie žmogaus daromą žalą aplinkai, didinti ekologinį sąmoningumą ir atsakingumą. Projektas prasidėjo Kauno fotoklubo organizuotu įvadiniu seminaru, kuriame įžymūs fotografai T. Kauneckas ir S. Žvirgždas dalijosi patirtimi, kaip sukurti reportažą ir fotografuoti peizažus, buvo apžvelgti ES aplinkosauginiai veiksmai. Daugiau nei mėnesį vykusiam konkursui fotografijos profesionalai ir mėgėjai iš visos Lietuvos pristatė keturiasdešimt keturis darbus. Iš dvidešimt geriausių ir labiausiai temą atskleidžiančių darbų buvo parengta ekspozicija Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.

Kitas bendras projektas įgyvendintas kartu su Vilniaus miesto savivaldybe 2012 m. pavasarį. Kauno fotoklubo narių darbų paroda apie Kauną buvo eksponuota Vilniaus miesto savivaldybėje, o vilniečių klubo „Fotyvas“ apie Vilnių – Kauno mieste.

Gausiai klubo nariai dalyvauja įvairiuose su fotografija susijusiuose renginiuose. Kasmet aplankomi festivalio „Kaunas photo“ renginiai ir parodos, vykstama į fotomenininkų seminarą Nidoje, dalyvaujama kolegų iš kitų miestų organizuojamuose seminaruose, renginiuose ir parodose, palaikomi glaudūs ryšiai su KTU fotostudija (aktyviai dalyvauta KTU fotostudijos 35-mečio renginiuose 2012 m. rudenį, kasmetiniame renginyje „Absurdas“), Vilniaus fotoklubu „Fotokablys“ (keičiamasi parodomis, dalyvaujama vieni kitų organizuojamuose seminaruose ir iškylose), Klaipėdos fotoklubu „50 mm“, Kėdainių fotodraugija.

Nepamirštama užsiimti šviečiamąja veikla ir klubo viduje. Jau pirmais metais buvo surengti fotografijos kursai pradedantiesiems, kuriuos lankė 24 klubo nariai. Per tris klubo gyvavimo metus suorganizuota per dvidešimt miniseminarų, kuriuose patyrę klubo nariai dalijosi savo patirtimi: Žilvinas Glušinskas vedė praktinį užsiėmimą apie cianotipiją, Erlandas Kėvalas pasakojo apie makrofotografiją, Romualdas Kairys apie natiurmorto, o Vladas Dobrovolskis – apie portreto fotografavimo subtilybes, Vidmantas Jankauskas skaitė paskaitą apie šviesą.

Į susitikimus buvo kviečiami žymūs fotografai ir lektoriai: Stanislovas Žvirgždas, Tomas Kauneckas, Herkus Milaševičius, Vėtrė Antanavičiūtė, Flavijus Pilyponis, Laima Geležiūtė, Stasys Šakarvis, Albertas Pocejus ir kiti.

Kurį laiką klubo nariai rinkosi, bendravo ir renginius organizavo miesto kavinėse. O nuo 2012 metų pavasario Kaune pradėjus veikti Fluxus Ministerijai, klubas jos patalpose įsirengė studiją.

Klubo veikloje dalyvauja įvairiausių profesijų žmonės (verslininkai, gydytojai, IT specialistai, teisininkai ir kiti), atstovaujantys įvairiausius fotografijos žanrus, tačiau juos visus vienija bendras pomėgis fotografijai. Tiesa, kartais požiūris į fotografiją gali ir išsiskirti, tuomet fotografijos mylėtojai pasirenka kitą draugiją ar sukuria savo klubą. Bet tai nėra blogai – kuo daugiau vietų susiburti fotomėgėjams, tuo didesnis fotografijos populiarinimas.